Skrundas vidusskola – labāko Latvijas pilsētu skolu skaitā!

Skrundas vidusskola – labāko Latvijas pilsētu skolu skaitā! Šogad Skrundas vidusskola Draudzīgā Aicinājuma Skolu reitingā pilsētu vidusskolu grupas kopvērtējumā ieguvusi 12. vietu, bet izaugsmes reitingā, vērtējot 191 pilsētu vidusskolu, Skrundas vidusskola ir 3. vietā.   Draudzīgā Aicinājuma Skolu reitinga mērķis ir izveidot objektīvu skolu vērtējumu (kurā realizē vidējo izglītību) pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem. Vērtēšana notiek mācību gada ietvaros (no 1. septembra līdz nākamā gada 1. septembrim). Par datu bāzi izmanto IZM VISC organizēto skolēnu centralizēto eksāmenu rezultātus latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, vēsturē, dabas zinātnēs (bioloģijā, fizikā, ķīmijā). Skolas vērtē 4 nominācijās: ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas un specializētās skolas (tehnikumi, arodvidusskolas, mūzikas skolas u. c.). Skrundas vidusskola ietilpst nominācijā “Pilsētu vidusskolas”. Pilsētu vidusskolu reitingā no 194 pilsētu vidusskolām Skrundas vidusskola ir 12. vietā, bet pilsētu vidusskolu izaugsmes reitingā no 191 pilsētu vidusskolas Skrundas vidusskola ir 3. vietā, atpaliekot vien no Piltenes vidusskolas un privātās vidusskolas "Templum". Izaugsmi aprēķina attiecībā pret iepriekšējiem 2 gadiem (proporcija 70%/30%).
Vieta Skola Punkti
1 Rīgas Centra humanitārā vidusskola 7.714
2 Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 7.527
3 Rēzeknes 1.vidusskola 7.443
4 Rīgas 64.vidusskola 7.287
5 Privātā vidusskola "Patnis" 6.979
6 Rēzeknes 5.vidusskola 6.952
7 Rīgas 49.vidusskola 6.909
8 Ilūkstes 1.vidusskola 6.788
9 Talsu Kristīgā vidusskola 6.679
10 Piltenes vidusskola 6.581
11 Ķeguma komercnovirziena vidusskola 6.567
12 Skrundas vidusskola 6.538
13 Rīgas Teikas vidusskola 6.537
14 Saldus 1.vidusskola 6.534
15 Kārsavas vidusskola 6.505
Vērtējot mācību priekšmetu nominācijas, Skrundas vidusskolas rādītāji ir šādi:
  • latviešu valoda – 7. vietā labāko pilsētu skolu 20-niekā, izaugsmes reitingā no 93 pilsētu vidusskolām – 12. vietā;
  • matemātika – 23. vietā no 194 pilsētu vidusskolām, izaugsmes reitingā no 187 pilsētu vidusskolām – 8. vietā;
  • angļu valoda – 40. vietā no 194 pilsētu vidusskolām, izaugsmes reitingā no 187 pilsētu vidusskolām – 10. vietā.
Nominācija: KOPVĒRTĒJUMS 6.538 12   +0.825
Nr. Mācību priekšmets 100-
91
%
90-
81
%
80-
71
%
70-
61
%
60-
51
%
50-
41
%
40-
31
%
30-
21
%
20-
11
%
10-
1
%
nv (0) Kopā Punkti
Maks. 10
Reitings grupā   Izaugsme
 
1.  Matemātika - - 5 1 2 3 1 - - - - 12 6.125 23   +1.289
 
2. Latviešu valoda un literatūra 1 2 3 3 3 - - - - - - 12 7.208 7   +0.351
 
3.  Angļu valoda 2 - 2 4 2 2 - - - - - 12 6.683 40   +1.220
 
4.     Fizika - - - - 1 - - - - - - 1 5.600 ak   +0.600
5.     Ķīmija - - - - - - 1 - - - - 1 4.000 ak    
 
6.     Vēsture - - - - - 1 - - - - - 1 4.200 ak   -0.925
 
7.     Krievu valoda - - 1 - - - - - - - - 1 7.500 ak   -0.360
Pārējos mācību priekšmetos rezultāti tiek vērtēti ārpus konkursa, ja centralizētos eksāmenus kārto mazāk kā 3 skolēni. Skrundas vidusskola 2014. gadā Draudzīgā Aicinājuma Skolu reitingā ir viena no labākajām Kurzemes reģiona skolām. Ar Draudzīgā Aicinājuma Skolu reitingu rezultātiem VAR IEPAZĪTIES ŠEIT.   Teksts: Daina Ļaudaka, Skrundas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā