Skrundas vidusskolā viesojas FIZMIX

Skrundas vidusskolā viesojas FIZMIX 19. oktobrī pēc Skrundas vidusskolas dabaszinību metodiskās komisijas un skolas administrācijas iniciatīvas izglītojamajiem bija lieliska iespēja tikties ar jauniešu vidū popularitāti ieguvušo FIZMIX komandu un vērot klātienē dažādus eksperimentus un demonstrējumus. Nodarbību laikā jaunieši iepazina fizikas un ķīmijas likumsakarības, vērojot eksperimentus no malas un pēc tam ar pašiem aktīvi iesaistoties eksperimentu veikšanā. Nodarbībās piedalījās 8.-11. klašu izglītojamie, kuri jau apgūst fiziku, ķīmiju un gatavojas olimpiādēm, konkursiem un valsts pārbaudes darbiem šajos mācību priekšmetos. Par šo iespēju sakām paldies FIZMIX komandas vadītājam, Elektrum projektu vadītājam Kārlim Kravim un viņa erudītajai un atraktīvajai komandai. VAIRĀK FOTO: https://www.facebook.com/skrundasvidusskola.lv/   Informāciju sagatavoja: Daina Ļaudaka, Skrundas vidusskolas direktora vietniece izglītības jautājumos Foto: no Skrundas vidusskolas fotoarhīva