Skrundas vidusskolai - 65

Skrundas vidusskolai - 65 "Atceries!” Šāds moto caurvija Skrundas vidusskolas 65 gadu jubileju, kurā ne mazums absolventu, kā arī bijušo skolotāju un skolas darbinieku baudīja krāšņu koncertu un gremdējās patīkamās atmiņās par skolā aizvadītajiem gadiem. Vairāk par skolas jubileju skatieties raidījumā! Informācijas avots: http://tvskrunda.lv