Skrundas vidusskolas komanda piedalās konkursā "Zinātne uz skatuves"

Skrundas vidusskolas komanda piedalās konkursā 10. septembrī Jelgavā “Metāla svētku laikā” notika radošo ideju konkursa konkursā “Zinātne uz skatuves” 2. kārta, kurā no pieteiktajām 20 komandām, uzaicinājumu piedalīties saņēma 10 komandas, to skaitā – arī Skrundas vidusskolas komanda. “Zinātne uz skatuves” (Science on Stage Europe) ir Eiropas dabaszinātņu skolotāju asociācija, kas apvieno dabaszinātņu skolotājus, lai sniegtu iespēju dalīties pieredzē, apmainīties ar mācīšanas pieejām, metodēm un idejām no 25 Eiropas valstīm un Kanādas. Organizācijas mērķis – veicinot skolotāju radošumu, uzlabot dabaszinātņu mācīšanu izglītības iestādēs. Arī Latvija ir pievienojusies “Zinātne uz skatuves” darbībai. Radošo ideju konkursā komandas sagatavo un demonstrē inovatīvus zinātnes eksperimentus, projektus vai mācību metodes, kas vērstas uz izzinošu, pētniecisku pieeju dabaszinātņu priekšmetu apguvei. Konkursa 2. kārtā Jelgavā Skrundas vidusskolas komanda – skolotājas Una Ziņģe un Inese Pickaine, 10. klases skolniece Annija Kliemane un skolas absolvente Anna Lankovska – izveidoja un demonstrēja spēles un eksperimentus “Eksakti un saistoši ap un par ūdeni”, kā izejmateriālus izmantojot tikai dabas materiālus. Informāciju sagatavoja: Daina Ļaudaka, Skrundas vidusskolas direktora vietniece izglītības jautājumos Foto: Annija Kliemane