Skrundas vidusskolas mācību sasniegumi 2014./2015.m.g.

Skrundas vidusskolas mācību sasniegumi 2014./2015.m.g. Kopš 1989. gada Ata Kronvalda fonds veido Latvijas skolu novērtējuma reitingu darbā ar talantīgajiem skolēniem mācību priekšmetu olimpiādēs un viņu izglītības sekmēšanu. Skolu kolektīvi tiek grupēti “mazajās” un “lielajās” skolās pēc 10.-12. klašu skolēnu skaita. Novērtējumā 2015. gadā iekļautas 89 lielās un 180 mazās skolas. Skrundas vidusskola mazo skolu grupā ieņem 32. vietu. Draudzīgā Aicinājuma skolu reitingā pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem 2014./2015. m.g. Skrundas vidusskola ir 20 labāko pilsētas vidusskolu grupā pēc matemātikas (skolotāja Ziņģe) un latviešu valodas, literatūras (skolotāja Kozjura) eksāmenu rezultātiem. Detalizētāki rezultāti tiks publicēti Draudzīgā Aicinājuma mājas lapā pēc 12.11.2015. Draudzīgais Aicinājums veido skolu reitingu arī pēc skolēnu sasniegumiem valsts olimpiādēs. Skrundas vidusskola lauku skolu grupā ir 17. vietā (no 69 skolām) un visu skolu grupā – 55. vietā (no 216 skolām). Šos sasniegumus izcīnīja:
  • Gunta Lankovska – Vides projektu 20. valsts olimpiādē iegūstot 2. vietu (skolotāja Pickaine);
  • Ance Timbare – latviešu valodas un literatūras 41. valsts olimpiādē 8.-9. klasēm iegūstot atzinību (skolotāja Pētersone)
  • Anna Lankovska – atklātajā ķīmijas olimpiādē iegūstot atzinību (skolotāja Pickaine).
Skolā esam analizējuši skolēnu mācību darba un eksāmenu rezultātus arī uz blakus esošo novadu vidusskolu fona. Salīdzinājumam obligāto eksāmenu rezultāti angļu valodā, matemātikā, latviešu valodā un literatūrā: 2015./2016. m.g. vidusskolā mācās 329 skolēni, strādā 42 pedagogi un 20 tehniskie darbinieki. Skaitliski labi ir nokomplektēta 10. klase. Blakus vispārizglītojošajai mācību programmai skolēni izvēlējušies papildus apgūt komercizglītības programmu “Esi līderis!” Lai visiem veicas šajā mācību gadā! Papildu informācija:  http://www.skolureitings.lv/ http://www.konkurss.lv/da_eks/ Informāciju sagatavoja: Daina Ļaudaka, Skrundas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā