Skrundas VPVKAC darbinieces viesojas pie VSAA kolēģēm Kuldīgā

Skrundas VPVKAC darbinieces viesojas pie VSAA kolēģēm Kuldīgā 11. decembrī Skrundas Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) darbinieces Rudīte Kronlaka un Dace Buķele viesojās Kuldīgā pie Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) kolēģēm, lai pateiktos par veiksmīgo sadarbību, dalītos pieredzē un pārrunātu turpmākos plānus. Kā R. Kronlaka atzīst: “VSAA ir viena no tām iestādēm, ar kurām mums ir prieks sadarboties,  jo nekad nav noraidīti mūsu lūgumi vai atteikta palīdzība.” Viesmīlīgā gaisotnē tika spriests gan par aktuālākajiem jautājumiem, ar kuriem apmeklētāji vēršas Skrundas VPVKAC un VSAA Kuldīgas filiālē, gan par dokumentu apriti un informācijas apmaiņu. Rudīte Kronlaka atzina, ka visgrūtāk ir ar elektroniskajiem dokumentiem. Iedzīvotāji labprātāk izmanto iespēju aizpildīt un iesniegt dokumentus papīra formātā. Jāpalīdz gan aizpildīt, gan konsultēt, izskaidrot, ka daudzus procesus var sakārtot arī elektroniski, izmantojot www.latvija.lv portālu. Arī VSAA kolēģes atzina, ka nereti telefoniska konsultācija aizņem pat līdz pusotrai stundai, jo sarunas laikā tiek skaidrots, kā aizpildīt konkrētu veidlapu. VSAA darbinieces piebilst, ka aktuālākie jautājumi, ar kuriem vēršas tieši pie viņām, ir pensijas un piemaksas, elektronisko dokumentu aizpildīšana un pabalstu piešķiršanas kārtība. Rudīte Kronlaka savukārt teic, ka šogad Skrundas VPVKAC ir sniegti 453 pakalpojumi saistībā ar VSAA. Populārākie bijuši miršanas un slimību pabalsti. Noslēgumā iepazināmies ar sistēmu, ar kuru ikdienā strādā VSAA kolēģes. Vienojāmies, ka būtu nepieciešams apkopot ieteikumus uzlabojumiem, lai sekmētu informācijas apmaiņu un darbu ar klientiem. Šos ieteikumus plānots nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) izvērtēšanai. Atvadoties, vēl kopīgs foto un laba vēlējumi. Paldies par silto uzņemšanu! Teksts un foto: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste