Skrundas VSAC sveic jubilārus

Skrundas VSAC sveic jubilārus Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā tika sveikti jubilāri – notika jauks pasākums, kurā Skrundas vidusskolas, Skrundas Mūzikas skolas un Skrundas bērnu bibliotēkas bērni lasīja dzeju un muzicēja.  Paldies pedagogiem, Aldim un Ingai Zalgauckiem un talantīgajiem audzēkņiem. Teksts un foto: Sigita Picule, Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra vadītāja.