Skrundenieki sveic sadraudzības partnerus Igaunijas Neatkarības dienā

Skrundenieki sveic sadraudzības partnerus Igaunijas Neatkarības dienā 23.–24. februārī Skrundas novada pašvaldības pārstāvji, Skrundas evaņģēliski luteriskās draudzes ansamblis un mācītājs Martins Samms viesojās Skrundas sadraudzības pilsētā Peltsamā, Igaunijā. Par godu Igaunijas Neatkarības dienai tika rīkoti divi pasākumi, kuros piedalījās arī skrundenieki. Vakara pasākumā valdības pārstāvji teica uzrunas par padarīto gada laikā, igauņu skolēni bija sagatavojuši brīvības cīņu retrospekciju, un sadraudzību pilsētu pārstāvji sveica Peltsamā iedzīvotājus. Pirmdien, 24. februārī, notika svinīgais dievkalpojums, kurā Skrundas ev. lut draudzes ansamblis bija sagatavojis īpašu sveicienu igauņiem, nodziedot populāro mesu ”SANCTUS” igauņu valodā. Pēc dievkalpojuma visi devās gājienā uz brīvības cīnītāju pieminekli, pie kura notika piemiņas brīdis. Pēc tam visi tika aicināti uz tēju un kliņģeri jauniešu mājā, kur vietējie mākslinieki sniedza koncertu. Teksts: Dita Ņuņēvica, Rudbāržu pagasta kultūras darba organizatore Foto: Guna Pavilaite