Skrundenieki viesojas Jonišķu dienas centrā

Skrundenieki viesojas Jonišķu dienas centrā 11. decembrī Skrundas novada pašvaldības iestādes "Alternatīvās aprūpes dienas centrs" (AADC) klienti un darbinieki devās uz  Jonišķu dienas centru personām ar funkcionāliem traucējumiem Lietuvā. Centrā mūs sagaidīja centra vadītāja, kura iepazīstināja ar centra vēsturi un telpām. Skrundenieki kopā ar Jonišķu centra klientiem ciemošanās laikā cepa prjaņikus no lietuviešu pašu gatavotās mīklas un cepumus, piparkūkas no mīklas, kas bija paņemta līdzi no Latvijas. Abu centru klientiem darboties palīdzēja gan latviešu, gan lietuviešu atbalsta personāls. Mūsu centra klienti centās komunicēt ar lietuviešiem, aicinot viņus spēļu istabā uzspēlēt biljardu. Jonišķu centra darbinieki cenšas katru dienu visas dienas garumā nodarbināt klientus ar dažādām aktivitātēm un radošām nodarbībām. AADC klientiem vieniem pašiem tika piedāvāts no adītām sagatavēm sašūt un piepildīt ar pildījumu rotaļlietas – pūcītes un sniegavīriņus, kurus viņi kā mīļas, pašu gatavotas dāvaniņas atveda uz mājām. Nodarbību telpā pie māla virpas gatavo māla dekoriņus un podiņus, kurus turpat nelielā krāsniņā apdedzina, kā arī ada un šuj nelielas rotaļlietas, kuras Adventes laikā arī tirgo Ziemassvētku tirdziņos. Skrundenieki piedalījās mūzikas nodarbībā, kuras laikā Jonišķu centra daži klienti nodziedāja pa pantiņam arī mums zināmu dziesmu. Mūzikas skolotāja priecājās par to, kā viņas audzēkņi pēc centra apmeklēšanas uzsākšanas atraisījušies, guvuši drosmi uzstāties un attīstījuši prasmi modulēt balsi dziedot. Šajā centrā klientiem ir iespējams saņemt masāžas un vingrot fizioterapeita uzraudzībā pēc individuālas programmas. Pie centra pagalmā ir kvalitatīvi āra trenažieri, ar kuriem centra klienti vingro, kad ir labi laika apstākļi, atbilstoši katra spējām. Pēcpusdienās notika kopīga tējas dzeršana un pašu cepto prjaņiku, piparkūku un cepumu nogaršošana. Savukārt AADC vadītāja mācīja abu centru klientiem sveču dekupāžu. Tā lietuviešiem bija pilnīgi jauna aktivitāte, kuru viņi veiksmīgi apguva, kā arī teica,  ka nākošā dienā pirks sveces  un tās dekupēs, lai paspētu vēl sagatavot jaunas dāvaniņas sestdienas tirdziņam. Neizpalika arī izkustēšanās diskotēkā, kas ir tradicionāla aktivitāte centra klientu dzimšanas dienas svinībās un svētku pasākumos. Jonišķu centra klienti bieži brauc ekskursijās un izteica vēlmi arī kādreiz apciemot AADC  Skrundā. Bija prieks, ka AADC klienti viesošanās laikā ar interesi un smaidu sejā  piedalījās jaunajās aktivitātēs.  Paldies Attīstības nodaļas vadītājai Zanei Eglītei, kura palīdzējā noorganizēt šo braucienu, brīvprātīgajai Gintai Klievēnai un sociālajai darbiniecei Santai Knopkenai par atbalstu klientiem viesošanās laikā Lietuvas dienas centrā. Teksts – Daina Ābele, AADC vadītāja Foto – Zane Eglīte