"Sociālais dienests" aicina uz atvērto durvju dienām

Tuvojoties Sociālo darbinieku dienai, kura tiek atzīmēta novembra otrajā otrdienā (šogad 11. novembrī), Skrundas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” rīko atvērto durvju un informatīvās dienas.   Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” aicina uz atvērto durvju dienām no š.g. 10. līdz 14. novembrim. Šajā laikā iedzīvotāji un interesenti var atnākt uz Sociālo dienestu Kalēju ielā 6, Skrundā, un pie sociālajiem darbiniekiem pagastu pārvaldēs, iepazīties klātienē ar sociālo darbinieku ikdienu, darba ritmu, problēmām un aktualitātēm. Lai uzklausītu iedzīvotāju jautājumus, iepazīstinātu Skrundas novada iedzīvotājus ar sava darba specifiku, pašvaldības sniegto palīdzību un pakalpojumiem, kā arī informētu par aktualitātēm un plānotajiem pasākumiem, p/a “Sociālais dienests” rīko informatīvās dienas:
  • Skrundā 10.11. plkst. 17.00 Skrundas Kultūras nama mazajā zālē,
  • Raņķos 12.11. plkst. 10.00, Raņķu pagasta zālē;
  • Nīkrācē 12.11. plkst.16.00, Atpūtas centra zālē;
  • Rudbāržos 13.11.plkst. 17.00 Rudbāržu pagasta zālē.
Teksts: Anda Vītola, Skrundas novada p/a "Sociālais dienests" direktore