"Sociālais dienests" aicina uz atvērto durvju un informatīvajām dienām (papildināts)

Tuvojoties Sociālo darbinieku dienai, kura tiek atzīmēta novembra otrajā otrdienā (šogad 8. novembrī), Skrundas novada pašvaldības aģentūra (p/a) “Sociālais dienests” rīko atvērto durvju un informatīvās dienas.   Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” aicina uz atvērto durvju dienu š.g. 9. novembrī. Šajā dienā iedzīvotāji un interesenti var atnākt uz Sociālo dienestu Kalēju ielā 4, Skrundā, un pie sociālajiem darbiniekiem pagastu pārvaldēs, iepazīties klātienē ar sociālo darbinieku ikdienu, darba ritmu, problēmām un aktualitātēm. Lai uzklausītu iedzīvotāju jautājumus, iepazīstinātu Skrundas novada iedzīvotājus ar sava darba specifiku, pašvaldības sniegto palīdzību un pakalpojumiem, kā arī informētu par aktualitātēm un plānotajiem pasākumiem, p/a “Sociālais dienests” rīko informatīvās dienas:
  • Raņķos 23.11. plkst. 10.00, Raņķu pagasta zālē;
  • Nīkrācē 24.11. plkst. 16.00, Atpūtas centra zālē;
  • Skrundā 28.11. plkst. 16.00 Skrundas Kultūras nama mazajā zālē,
  • Rudbāržos 29.11. plkst. 16.00 Rudbāržu pagasta zālē;
  • Jaunmuižā 30.11. plkst. 15.00 Jaunmuižas pamatskolas zālē.
Informāciju sagatavoja: Anda Vītola, Skrundas novada p/a "Sociālais dienests" direktore