"Sociālais dienests" informē

Skrundas novada pašvaldības aģentūra ”Sociālais dienests” sadarbībā ar biedrību “Mini SD” aicina trūcīgos iedzīvotājus un vecākus, kuriem ir bērni līdz 2 gadu vecumam, bez maksas saņemt apģērbu un bērnu pārtiku (biezenīšus un suliņas). Par bērnu pārtiku interesēties pie sociālajiem darbiniekiem Skrundā un novada pagastu pārvaldēs, savukārt apģērbu trūcīgās ģimenes/personas var saņemt ”Sociālajā dienestā” Skrundā, Kalēju ielā 6.   Anda Vītola, Skrundas novada p/a "Sociālais dienests" direktore  socdienests@skrunda.lv tālr. 26667415