"Sociālais dienests” kļuvis par partneri projektā "Inovatīvs pakalpojums – ģimenes asistents"

Skrundas novada pašvaldības aģentūra ”Sociālais dienests” kļuvis par partneri projektā ”Inovatīvs pakalpojums – ģimenes asistents”, ko realizē biedrība "Māmiņu klubs "Pogas"". Projekta galvenais mērķis ir izveidot jaunu, inovatīvu sociālā pakalpojuma veidu – ”Ģimeņu asistents” Saldus novadā, Skrundas novadā un Kuldīgas novada Kabiles pagastā dzīvojošām ģimenēm ar bērniem, kurās nenotiek pilnvērtīga bērnu socializēšanās, un tā vērtējama kā disfunkcionāla, ar zemu sociālo prasmju līmeni. Projektā ir divas mērķa grupas: Pirmā mērķa grupa ir 37 brīvprātīgie, kuri ir gatavi apgūt pamatzināšanas un kļūt par ģimenes asistentiem. Projektā paredzēts iekļaut 29 brīvprātīgos no Saldus novada, 6 – no Skrundas novada un 2 – no Kuldīgas novada Kabiles. Otra mērķa grupa ir 67 ģimenes, kurās aug 151 bērns no Saldus, Skrundas novada un Kabiles. Projekta īstenošanas vietas ir 13 vietas – Saldus novadā 11 pagasti, Skrunda un  Kabile. Projektā paredzētās aktivitātes:
  • Pētījums ”Par sociālā riska ģimeņu un asistentu sadarbības formām, iespējām un vajadzībām vietējās kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanai”;
  • Programmas ”Ģimeņu asistents” apmācības izstrāde;
  • Asistentu atlase un iesaistīšana apmācībās;
  • Ģimeņu asistentu apmācība;
  • Ģimeņu asistentu brīvprātīgais darbs;
  • Dienas nometnes;
  • Konsultācijas-semināri ģimeņu asistentiem;
  • Individuālās konsultācijas ģimeņu asistentiem;
  • Projekta administrēšana;
  • Publicitātes pasākumi.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekts ilgs no 2013. gada novembra līdz 2015. gada oktobrim. Projekta kopējais  finansējums ir Ls 38 444,47, programma līdzfinansē Ls 34 600,02, līdzfinansējumu nodrošinās Saldus un Skrundas novada pašvaldības. Teksts: Ina Behmane, Saldus novada pašvaldības aģentūras ”Sociālais dienests” direktore