Sociālais projekts fotogrāfijā

Sociālais projekts fotogrāfijā Ilggadējās sadarbības rezultātā starp LMSA (Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas) Skrundas domubiedru grupas pārstāvi, biedrības "Lejaskurzeme" dibinātāju Vitu Eglīti un biedrības "Donum Animus" valdes priekšsēdētāju Sintiju Bernavu realizēts starptautisks sociālās realitātes fotogrāfiju projekts Portugālē, akcentējot sociālās realitātes. Projekta ietvaros V. Eglīte neklātienē, bet S. Bernava sadarbībā ar Portugāles pārstāvi Žoao Žoakimu (Joao Joaquim) realizēja fotogrāfiju projektu ''Scream for Freedom" jeb "Sauciens pēc brīvības", lai ar fotogrāfiju palīdzību pievērstu pasaules sabiedrības uzmanību sociālajai realitātei – nabadzībai, badam, vientulībai un vairākām citām sabiedrībā aktuālām problēmām, ar ko ikdienā saskaras miljoniem pasaules iedzīvotāju.
Starptautiskā Eiropas Komisijas finansiāli atbalstītā Erasmus+ projektā "Composing Multiculturalism" piedalījās kopā 24 dalībnieki no Portugāles, Polijas, Spānijas, Slovākijas, Čehijas, Islandes, Rumānijas un Latvijas. Projekta ietvaros dalībnieki attīstīja savas zināšanas par digitālo tehnoloģiju un konkrēti – par fotogrāfijas sniegtajām iespējām, uzrunājot sabiedrībā aktuālus jautājumus kā stereotipi un sociālie aizspriedumi, ko bieži atspoguļo ar fotogrāfiju palīdzību.
Papildus pieredzes apmaiņai saistībā ar aktuālajiem jautājumiem multikulturālisma jomā norisinājās arī teorētiskas lekcijas un praktiskās nodarbības, kas bija saistītas ar fotogrāfiju uzņemšanu un to analīzi. Projekta ietvaros norisinājās aktīvas diskusijas, analizējot dažādu fotogrāfu uzņemtās fotogrāfijas, cenšoties saprast konkrēto autoru vēstījumu un izvērtējot riskus, ko nepareiza (provokatīva) fotografēšana var izraisīt dažādās kultūrās un kā pareizi saprast fotogrāfijās ietverto vēstījumu saturu. Projektā īpašs uzsvars tika vērsts uz aktivitātēm, kas vērstas uz katra projekta dalībnieka viedokļa veidošanu un paušanu.
Projekta dalībnieki apmeklēja slavenā fotogrāfa Sebastiao Salgado fotogrāfiju izstādi. Fotogrāfs ar savām daudzveidīgajām fotogrāfijām apliecina, ka fotografēšanai robežu praktiski nav.
Projektu realizēt palīdzēja Portugāles nevalstiskā organizācija "SPIN'', fotogrāfiju konsultanti bija portugāļi: Hosē Lima un Valters Kosta, kas ikdienā strādā ar fotogrāfiju un lieliski pārzina fotografēšanās tehnisko specifiku.
Teksts: Vita Eglīte, biedrības “Lejaskurzeme” dibinātāja
Foto: Sintija Bernava