Sociālo inovāciju turnīrs

Turnīra mērķis ir veicināt inovatīvas idejas un noteikt/apbalvot iespējas, kas sola ievērojamu labumu sabiedrībai vai demonstrē labāko praksi ar reāliem rezultātiem. Projekti var tapt dažādās jomās: no izglītības un veselības aprūpes līdz pat dabas vai pilsētas videi, izmantojot jaunās tehnoloģijas, sistēmas un jaunus procesus.
Sociālajā inovāciju turnīrā var piedalīties bezpeļņas un peļņas organizācijas, jo īpaši aicināti pieteikties jaunie uzņēmēji un sociālie uzņēmumi, kā arī vidusskolas. Projektus var iesniegt individuāli vai grupās, pārstāvot kādu no ES dalībvalstīm, kandidātvalstīm/potenciālajām ES kandidātvalstīm un EBTA valstīm.
Ir divas naudas balvas Vispārējā kategorijā, kā arī viena Īpašajā kategorijā.
Pieteikšanās termiņš ir 2013.gada 15.maijs. Pēc divām turnīra kārtām finālisti prezentēs savus projektus noslēguma pasākumā, kas notika Budapeštā (Ungārijā) 2013.gada 17.oktobrī.
Uzzini vairāk http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/rules-for-applicants