Solis uz priekšu atbalsta sniegšanā cilvēkiem ar invaliditāti

Solis uz priekšu atbalsta sniegšanā cilvēkiem ar invaliditāti

Kuldīgas novadā dzīvojošie cilvēki ar invaliditāti ar patiesu aizrautību un vēlmi darboties piedalās kokapstrādes un radošajās specializētajās nodarbībās, kā arī apmeklē dažādu speciālistu – fizioterapeita, ergoterapeita, sociālā darbinieka, karjeras konsultanta un psihologa – nodarbības, kas tiek nodrošinātas projekta Nr. LLI-468 “Solis uz priekšu: attīstot personīgos resursus un nodarbinātībai nepieciešamās prasmes” (I can work) ietvaros cilvēkiem ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem. Katra šāda nodarbība ir ne tikai kvalitatīvi pavadīts laiks, bet arī neliels solis uz priekšu sociālo un darba prasmju apguvē un savas dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Īstenojot projektu, ir uzlabota pieejamība Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Klientu apkalpošanas centrā Skrundā, izveidots sajūtu labirints, iegādāts āra aprīkojums nodarbībām ārtelpās, kā arī attīstīta sociālo pakalpojumu pieejamība personām ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem. Vēl joprojām aicinām cilvēkus ar invaliditāti darbspējīgā vecumā, kā arī viņu ģimenes locekļus pieteikties pakalpojumiem, zvanot sociālajai darbiniecei Inetai Eņģelei pa tālruni 63350605 vai rakstot e-pastā ineta.engele@kuldiga.lv. Plašāka informācija par projektu: www.kuldiga.lv > Pašvaldība > Projekti.

Projektā piedalās vēl trīs partneri no Latvijas un Lietuvas: Kurzemes plānošanas reģions, Kretingas dienas aktivitāšu centrs un Raseiņu dienas aprūpes centrs, kopīgi īstenojot tā mērķi: attīstīt cilvēku ar invaliditāti prasmes, veicināt izpratni par viņu spēju iesaistīties darba tirgū, kā arī būt līdzvērtīgiem sabiedrības locekļiem. Projekta kopējais finansējums ir 459 292,97 EUR, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 390 399,00 EUR apmērā.

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild Kuldīgas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.