Šonedēļ Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā

Šonedēļ Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā šonedēļ ne tikai darbosies radošā darbnīca "Pavasarīgi telpu dekori", bet arī būs iespēja uzzināt vairāk par meditāciju un nostiprināt savas angļu valodas zināšanas nodarbībā "Es varu runāt angliski!"   "Māmiņu skola” Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā aicina šo trešdien, 19. aprīlī, plkst. 10.00 uz sarunu par meditāciju. Pēc sarunas dalīsimies pārdomās par Lieldienām. Paņem līdzi krāsotu oliņu! Savukārt 19. aprīlī plkst. 14.30 Tev ir lieliska iespēja nostiprināt savas angļu valodas zināšanas! Saņem atbalstu, lai rastu sajūtu "Es varu runāt angliski!" Ar Tevi kopā būs mūsu brīvprātīgā superjauniete Eva Behmane. Atnāc! Mēs Tevi gaidām! Aktivitātes īstenotas projekta “PROTI un DARI!” ietvaros (Projekta numurs: Nr. 8.3.3.0./15/I/001). "PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām. Vairāk informācijas par projektu “PROTI un DARI!” var atrast aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv vai sazinoties ar aģentūras Struktūrfondu daļas darbiniekiem (tālruņa nr. 67356249), vai sazinoties ar Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālisti Baibu Eversoni (tālruņa nr. 29852292). Informāciju sagatavoja: Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste