Stājušies spēkā jauni saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem

Stājušies spēkā jauni saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem

Lai paplašinātu atbalsta iespējas Kuldīgas novada iedzīvotājiem, pašvaldība ir izstrādājusi jaunus saistošos notikumus Nr. 1/2024 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu Kuldīgas novadā,” kas stājušies spēkā 2024. gada 15. februārī.

Tie, papildus jau esošajiem atvieglojumiem, paredz nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu 1991. gada barikāžu dalībniekiem vai personām, kuras piedalījušās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanā – attiecīgi 25% apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, bet ne vairāk kā 50 EUR apmērā par nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi, kurā persona deklarēta.

Kuldīgas novada saistošajos noteikumos iestrādāti arī jauni nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi uzņēmējiem, kuru saimnieciskā darbība tiek ietekmēta gadījumos, kad ieilgst pašvaldības pasūtītie būvdarbi –  25% apmērā no attiecīgā nekustamā īpašuma nodokļa summas vai 50% apmērā no attiecīgā nekustamā īpašuma nodokļa summas, ja nekustamais īpašums ir saimnieciskās darbības veicēja darbības veikšanas vieta un, ja pašvaldības pasūtīto būvdarbu kavējums radījis būtisku negatīvu ietekmi uz saimnieciskās darbības rādītājiem.

Atgādinām, lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, nodokļu maksātājam jāiesniedz Kuldīgas novada pašvaldībai iesniegums par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, pievienojot nepieciešamos dokumentus,  ja vien pašvaldības rīcībā minētā informācija jau nav pieejama.

Kuldīgas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 1/2024 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu Kuldīgas novadā” skatīt https://ej.uz/dyq9  vai  https://www.vestnesis.lv/op/2024/32.9.