Starpnovadu konkurss 9. klasēm "Brīvības cīņas un O. Kalpaks"

Starpnovadu konkurss 9. klasēm 18. janvārī Oskara Kalpaka muzejā notika starpnovadu konkurss Saldus, Skrundas un Brocēnu novadu skolu 9. klašu skolēniem “Brīvības cīņas un O. Kalpaks”, kuru organizēja Latvijas Kara muzejs un Skrundas novada vēstures un sociālo zinību skolotāju metodiskā apvienība.   Uzdevumus sagatavoja Dzintra Liekmane (Skrundas novada vēstures un sociālo zinību skolotāju MA vadītāja) un Roberts Sipenieks (Oskara Kalpaka muzeja vadītājs). Konkursā piedalījās 14 komandas (katrā komandā 2 skolēni) no 8 skolām – Saldus vidusskolas, Kursīšu pamatskolas, Brocēnu vidusskolas, Skrundas vidusskolas, Zirņu pamatskolas, Gaiķu pamatskolas, O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas un Nīkrāces pamatskolas. Šāds konkurss notika jau otro reizi, un cerams, kļūs par tradīciju janvāra sākumā, pieminot Latvijas bruņoto vienību pirmo komandieri Oskaru Kalpaku viņa dzimšanas dienas mēnesī, muzejā sapulcēties jauniešiem un sacensties zināšanās par šo mūsu valstij nozīmīgo vēstures posmu – Brīvības cīņām.  Konkursam bija divas daļas – teorētiskā un praktiskā jeb darbs ar muzeja ekspozīciju. Konkursa godalgotās vietas ieguva pārstāvji no visiem trim novadiem: 1. vieta – Saldus vidusskola – Edvards Mikāls un Miks Arums. 2. vieta – Brocēnu vidusskola – Velga Kusina un Avelīna Mizone. 3. vieta – Skrundas vidusskola – Elīza Janvāre un Igo Radžabovs. Paldies visiem vēstures skolotājiem par darbu un skolēnu sagatavošanu konkursam! Paldies visiem dalībniekiem!  Teksts un foto: Inta Švaža, Oskara Kalpaka muzeja vēsturniece