Starptautiskajā ģimenes dienā aicina stiprināt ģimenes vērtības

Starptautiskajā ģimenes dienā aicina stiprināt ģimenes vērtības Starptautiskajā ģimenes dienā, kuru atzīmē 15. maijā, Labklājības ministrija (LM) aicina ikvienu stiprināt ģimenes vērtības, rūpējoties un vairāk uzmanības veltot saviem bērniem, vecākiem, brāļiem, māsām un vecvecākiem.   Ģimene ir pamatelements, kas sargā cilvēciskās un kultūras vērtības, glabājot paaudžu vēsturisko mantojumu, nodrošinot stabilitāti un ilgtspējīgu nākotni.  Sagaidot svētkus, labklājības ministrs Uldis Augulis uzsver: „Lai arī ģimenei veltītajā dienā mēs aktīvāk pievēršam sabiedrības uzmanību ģimenes vērtībām un nozīmībai, nenoliedzami par to ikvienam ir jārūpējas arī ikdienā. Tieši stipras ģimenes ir valsts pamats. Tāpēc valsts uzdevums ir turpināt mērķtiecīgu darbu pie ģimeņu atbalsta politikas, lai sekmētu ne tikai finansiālu atbalstu ģimenēm ar bērniem, bet nodrošinātu arī nepieciešamo pakalpojumu pieejamību - brīvpusdienas skolās, pieejamu medicīnas aprūpi un kvalitatīvu izglītību, pirmā mājokļu iegādes atbalsta politiku, darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas u.c. Savukārt 2015. gadā jāatgriežas pie ģimenes valsts pabalsta diferenciācijas. Šobrīd minētais pabalsts ir 11 eiro, bet no nākamā gada pabalsts par otru bērnu būs divkāršā apmērā jeb 22 eiro, bet par trešo un nākamajiem bērniem – trīskāršā apmērā jeb 33 eiro." Šogad LM turpina strādāt pie ģimenes politikas pilnveidošanas. Valdība ir apstiprinājusi LM izstrādātās Ģimenes politikas pamatnostādnes līdz 2017. gadam, kas nosaka bērnu un ģimenes politikas prioritātes nākamajiem gadiem. Pamatnostādņu īstenošanas mērķis ir veicināt ģimeņu nodibināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, kā arī stiprināt laulības institūciju un tās vērtību sabiedrībā. Tā pērn jau palielināti iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi ģimenēm ar bērniem, tomēr pamatnostādnes paredz arī diferencēta atbalsta ieviešanu. Šobrīd norit aktīvs darbs pie pamatnostādņu rīcības plāna izstrādes turpmākajiem trīs gadiem, kas paredzēs dažādus pasākumus ģimeņu ar bērniem atbalstam. Piemēram, kā būtiski ģimeņu atbalsta pasākumi plānoti - pirmā mājokļu iegādes atbalsta politika (ilgtermiņa īres dzīvokļu pieejamība, valsts atbalsts mājokļu renovācijai u.c.), brīvpusdienu nodrošināšana 1. līdz 4. klases skolēniem, vardarbībā cietušo cilvēku rehabilitācija, atbalsta pasākumi sievietēm, kas saskārušās ar negatīvu grūtniecības vai dzemdību pieredzi, potenciālo adoptētāju apmācības, atbalsta pasākumi statusa Ģimenes draudzīga komersanta ieguvējiem, bērnu līdz 3 gadu vecumam nenokļūšana bērnu sociālās aprūpes iestādēs u.c. Šos un citus pasākums plānots iekļaut pamatnostādņu Rīcības plāna 2015.–2017. gadam, par ko šobrīd notiek arī diskusijas ar nevalstiskajām organizācijām, nozaru ministrijām un politiķiem. Savukārt Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) turpina nodrošināt psiholoģisko atbalstu ģimenēm krīzes situācijās, kā arī metodisko palīdzību un konsultācijas skolu, sociālo dienestu un citu iestāžu darbiniekiem, lai efektīvi risinātu un veicinātu prevenciju saistībā ar vardarbību pret bērniem mazināšanu un citām krīzes situācijām. Tāpat VBTAI darbu turpina izveidotā krīzes komanda, lai sniegtu palīdzību situācijās, kad bērnu iestādēs ir noticis negadījums. Starptautisko ģimenes dienu (International Day of Families) ir dibinājusi ANO ģenerālā Asambleja 1993. gadā, turpretī Latvijā Ģimenes dienu kā oficiālus svētkus atzīmē salīdzinoši nesen – kopš 2008. gada. Ik gadu šo dienu atzīmē 15. maijā, tajā godinot ģimeni un aicinot iedzīvotājus aizdomāties par tās lielo nozīmi cilvēku ikdienā, attiecībās un dzīvē. Informācijas avots: Latvijas Republikas Labklājības ministrija Informāciju sagatavoja: Viktorija Buraka, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Foto: Aivita Emerberga