Svecīšu vakars Lēnu baznīcā

Svecīšu vakars Lēnu baznīcā Lēnu Romas katoļu baznīcas kapos š.g. 6. novembrī notiks Svecīšu vakars:
  • Plkst. 15.00 dievkalpojums Lēnu Romas katoļu baznīcā;
  • Pēc dievkalpojuma Svecīšu vakars kapos.
Piederīgos lūdzam sakopt kapu kopiņas un sagrābt lapas līdz 5. novembrim.