Sveic 90 gadu jubilejā

Sveic 90 gadu jubilejā

30.janvārī Jaunmuižas ciema iedzīvotājs Ringolds Kilevics svinēja deviņdesmito gadu jubileju. Svētku reizē jubilāru ar ziediem un laba vēlējumiem sveica Skrundas pilsētas un pagasta pārvalde.

Jubilārs dzimis un audzis četru bērnu ģimenē Sātiņu pagastā. Pēc Otrā pasaules kara ģimene pārcēlusies un apmetusies uz dzīvi Jaunmuižā. Ringolda Kilevica māsa Silvija Parcāne atminas, ka kara laika vācieši viņus izdzinuši no mājām, tāpēc nācies meklēt vietu, kur palikt: “Šajā pusē mammai dzīvoja paziņa, un tad arī te braucām. Tā kā tikām izdzīti no mājām, tad lopi nebija, un ar iztikšanu bija grūti. Tolaik vācieši gribēja mūs sūtīt uz Vāciju, jo tur trūcis darbaspēka, bet tā kā sievietes bijušas gados, tad tas netika izdarīts.” Ringolds stāsta, ka dzīvesvietas meklējumos neesot viegli gājis:  “Visur ēkas bija pilnas ar bēgļiem. Mēs bijām trīs ģimenes, kas meklēja mājvietu, to arī atradām. Ēst nebija ko. Tie, kas pie mums bija atbēguši no Skrundas teica, ka Pirmā kara laikā visvairāk trūka sāls un sērkociņi. Toreiz mamma brauca pakaļ, un atveda maisu ar sāli, un finiera kasti ar sērkociņiem. Tā bija vērtība, un par to varēja kaut ko iemainīt. Uz ziemas laiku tika gatavoti milti, putraimi. Tas viss tika rakts iekšā zemē, lai varētu izdzīvot.”

Ringolds Kilevics armijas laikā.

1945.gada rudenī Ringolds Kilevics uzsāka skolas gaitas toreizējā Skrundas muižas internātā, pēc tam mācījās Pumpuru vidusskolā. 1962. gadā pārnāca no armijas un sāka strādāt kolhozā. Silvija Parcāne: “Atceros, ka man bija jāsāk iet skolā. Trīs dienas biju pirmajā klasē, tad pārcēla uz nākamo klasi. Toreiz daudzus cēla pat divus gadus atpakaļ. Ringolds man mācīja matemātiku, jo ar to grūtāk gāja.”

Mācību process klasē Skrundas vidusskolā (bioloģijas stundā) 1950. gads.

1949.gadā jau bija nodibināti kolhozi. Ģimenei ierādīta vieta dzīvošanai, iedots arī zemes gabals. “Mamma tolaik slauca govis, tā varēja arī bērniem kādu lāsi piena dabūt. Tā arī izdzīvojām. Arī es pēc tam visu mūžu nostrādāju kolhozā. Saņēmu dažādus atzinības rakstus kā labākais rajona traktorists. Tāda tā dzīve bijusi.” Ringolda Kilevica vārds bieži minēts laikrakstā “Padomju Dzimtene”. Viņš uzslavēts kā labākais rajona kombaineris kartupeļu vākšanā, labākais sējējs, meistarīgs un atsaucīgs mehanizators siena presēšanā. Apbalvots ar medaļu “Darba veterāns.”

Ringolds Kilevics ekskursijā ar kolhozu "Cīņa."

Par labu darbu dāvanā pulkstenis un ordenis.

 

Apbalvojums Ringoldam Kilevicam kolhozā "Cīņa".

Visi kolhoza "Cīņa" laikā piešķirtie ordeņi.