Sveicam visus skolotājus viņu profesionālajos svētkos!

Sveicam visus skolotājus viņu profesionālajos svētkos - Pasaules skolotāju dienā! Īpaši suminām darba jubilārus, kurus sveiksim Skolotāju dienas pasākumā š.g. 5. oktobrī Skrundas kultūras namā plkst. 14.00. Var iedot cilvēkam spārnus, bet, ja viņam neiemācīsi lidot, viņš tā arī paliks par cilvēku, kurš neprot lidot. Paldies jums, skolotāji, ka māciet mūsu bērnus lidot, jo spārnus gan jau paši mācēs atrast! No Nīkrāces pamatskolas: Sellija Jansone Mārīte Vanaga Anita Sebeža   No Skrundas Mūzikas skolas: Dace Ganiņa Antra Zuntnere   No Jaunmuižas pamatskolas: Baiba Meļķe Līga Grickus Ilze Arājuma   No Skrundas vidusskolas: Gita Rēdere Una Ziņģe Inese Pickaine Sigita Grundberga Egita Kurme Gunta Brūvere Maija Muižarāja Sarmīte Veita   No pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš”: Dace Štālberga Anda Kaltiniece Kristīne Dzene Kristīne Strazda   Informāciju sagatavoja: Inga Flugrāte Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja