Svētki Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolā

Svētki Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolā 17. novembrī Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolā, Rudbāržu pilī, bija svētki – sagaidot Latvijas 98. dzimšanas dienu, pēc atjaunošanas tika atklāta pils Varoņzāle. Savukārt 18. novembrī, kā jau vairāk nekā 20 gadus, Rudbāržu skolas saime apkārtnes ļaudis aicināja uz Latvijas dzimšanas dienas svinībām pie skolas. 17. novembrī Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolā, Rudbāržu pilī, bija svētki – sagaidot Latvijas 98. dzimšanas dienu, pēc atjaunošanas tika atklāta pils Varoņzāle. Bija ieradušies daudz ciemiņu – Saeimas deputātes Nellija Kleinberga un Solvita Āboltiņa, arhitektes Dita Lapiņa un Ināra Cine, zāles atjaunošanas būvdarbu vadītāji no firmas INBUV Toms Trubins un Juris Pavlovs, būvuzraugs Dainis Šēlis, projekta vadītāja no Skrundas novada pašvaldības Kristīne Vērdiņa un būvvaldes vadītājs Kaspars Dzenis, kā arī pašvaldības pārstāvji Aldis Zalgauckis, Guntis Putniņš, Inga Flugrāte, Dzintra Veģe un Ritvars Stepanovs. Skolas direktors Dzintars Strauts klātesošajiem sniedza ieskatu 1919. gada vēsturiskajos notikumos Latvijā, kad tika izcīnīta Latvijas neatkarība un tieši no Rudbāržiem sākās Latvijas brīvības cīņu ceļš pulkveža Oskara Kalpaka vadībā. Skolēni un bērnudārza bērni priecēja klātesošos ar dzeju, deju un dziesmām, pauda savas domas par pulkvedi Oskaru Kalpaku un Latviju – kas viņiem patīk Latvijā un kā viņi redz savu nākotni Latvijā. Nobeigumā visi nodziedāja emocionālu Zigmara Liepiņa dziesmu ar Kaspara Dimitera vārdiem “Svētī debesīs šo zemi”, kas aizkustināja klātesošos līdz pat asarām.  Dzintars Strauts pateicās ciemiņiem, dāvinot ziedus un suvenīrus, kas izgatavoti Rudbāržos no ozola koka. Arī aicinātie viesi uzrunāja klātesošos. Nellija Kleinberga: “Šis darbs ir mazs darbiņš Latvijai, bet liels Rudbāržiem un Skrundai. Kā dāvana novadam dzimšanas dienā. Bet tas, ko mēs varam savai valstij dāvināt, ir saglabāt to, kāpēc tā ir radusies, saglabāt atmiņu par tiem cilvēkiem, kuri ir stāvējuši tās pirmsākumos un katrs katru dienu to mīlēt. Un jums būs jādzīvo šajā valstī, un es ticu pēc tā, ko es redzēju, ka te dzīvos arī jūsu bērni un mazbērni, jo nav, taču, skaistākas vietas, nav zilāku debesu, nav zaļākas zāles, un vienīgā vieta, kur runā latviešu valodā, ir šeit. Tā ir mūsu dzimtene, tā ir mūsu Latvija, kurai rīt ir dzimšanas diena un mēs visi kopā sakām – daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija! Saules mūžu Latvijai!”  Dzintars Strauts: “Mēs nākotnē redzam šai zālē skaistus koncertus un publiku, kura beidzot ir sagaidījusi tos Rudbāržos. Tie tiešām ir sapņi, kurus mēs sapņojam.”  Jau vairāk nekā 20 gadus Rudbāržu skolas saime aicina apkārtnes ļaudis 18. novembrī uz Latvijas dzimšanas dienas svinībām pie skolas. Svētku prieku katrs pats sev var radīt, lūkojoties simtiem sveču liesmiņās, klausoties mūziku, apsveikuma vārdus un vērojot svētku salūtu. Kā cilvēki saka, salūts ar katru gadu kļūst aizvien skaistāks un skaistāks. Mums prieks būt kopā ar tik daudziem jaukiem cilvēkiem, kuri godā mūsu Latviju. Tā kā dienu iepriekš tika atklāta restaurētā pils Varoņzāle ar lielisku akustiku, tad sadarbībā ar Skrundas Kultūras namu piedāvājām arī skaistu koncertu, ko novada ļaudīm dāvāja vokālais ansamblis Romance un jauniešu teātra dalībnieki.  Fotogalerijas var aplūkot šeit: Teksts: Aija Vanaga, Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas direktora vietniece Foto: Dagnija Daiga Grundberga, Sandris Kuzmickis