Svētkos sveic novada nozīmīgākos nodokļu maksātājus

Skrundas svētku laikā Skrundas novada domes priekšsēdētāja Nellija Kleinberga svinīgās pieņemšanas laikā teica paldies novada nozīmīgākajiem nodokļu maksātājiem. Pateicības rakstus un piemiņas dāvanas saņēma SIA „Agrar Cohrs Kurzeme”, SIA „Cohrs Kurzeme Farming”, SIA „Māja Cohrs Kurzeme” un pārstāvis Folkers Hoepners, SIA „Zemkopība”, SIA „Eko Druva” un pārstāvis Martins Nīmanns, SIA „Kamenes” un pārstāvis Ivars Grundmanis, Guntars Savickis, SIA „Pilskalna HES” un pārstāvis Mārcis Oliņš, i/u „Jāņa Brikmaņa aptieka” un pārstāve Līvija Kulmane, ģimenes ārste Anita Feldmane, SIA„Alpi-K” un pārstāvis Armands Freidenfelds, k/s „Kalnmuiža” un pārstāve Gaida Ostrovska, SIA „Užuļi” un pārstāvis Dzintars Knopkens, ģimenes ārste Rita Brūdere, SIA „Dzilar” un pārstāve Ilze Dziemida, SIA „Zītari VB” un pārstāvis Vasilijs Biliņecs, SIA „Silda” un pārstāvis Andis Daubars, SIA „Skrunda” un pārstāvis Arnis Zalcmanis, SIA „Skrundas komunālā saimniecība” un pārstāvis Aivars Rudzroga, SIA „Matss” un pārstāvis Valdis Pakulis, SIA „Urbumiņš Pluss” un pārstāvis Jānis Brūveris, SIA „Ivo Auto” un pārstāvis Ivo Bārs, L.Drebotas z/s „Kalna Dzenīši” un pārstāve Linda Drebote,
A.Bergmaņa z/s „Jaunarāji” un pārstāvis Andris Bergmanis, SIA „Mētrājs” un pārstāvis Romāns Miloševskis, SIA „VLP” un pārstāvis Valdis Pakulis

Skrundu svētkos sveikt bija ieradies arī ne mazums ciemiņu. Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs priecājās, ka novads sumina savus lielākos nodokļu maksātājus, bija ieradušies arī tuvākie kaimiņi- Kuldīgas un Aizputes novadu pārstāvji, arī ārzemju viesi- sadraudzības pilsētas Peltsamā mērs Jāns Aijaots un pārstāvis no Gruzijas vēstniecības Latvijā, dāvanas svētkos bija sarūpējuši arī abu novada muižu- Skrundas un Berghofas – Kalnamuižas pārstāvji. Tā kā kuģa „Skrunda” krustmāte ir Skrundas novada pašvaldības vadītāja Nellija Kleinberga, tad sveicēju pulkā arī daļa no kuģa komandas.

Svinīgajā sarīkojumā uz aizvadītā gada notikumiem bija iespēja atskatīties Skrundas televīzijas veidotajos video sižetos, pasākumu kuplināja arī Annas Zankovskas un Paulas Svaras dziedājums. Teksts- Ieva Benefelde
Foto- Alans Perševics