Svinam Skrundas dzimšanas dienu, sagaidot Meteni!

Svinam Skrundas dzimšanas dienu, sagaidot Meteni! 23. februārī plkst. 17.00 Skrundas jubilejas gada noskaņās visi tiek laipni aicināti pie Skrundas kultūras nama kopā ar Rudbāržu folkloras kopu “Kamenīte” un Raņķu folkloras kopu sagaidīt Meteni.   Kā pastāstīja abu folkloras kopu vadītāja Zenta Dene, Meteņi ir seni latviešu pavasara gaidīšanas svētki, kas tiek svinēti februārī vai marta sākumā, parasti otrdienā, septiņas nedēļas pirms Lieldienām. Šo dienu visi gaidīja ar prieku, jo šajā laikā ziema iet uz beigām, un tuvojas pavasaris un jaunais zemkopja gads. Īpaši šo dienu gaidīja bērni – tās jautrības un brīvības dēļ, ko varēja baudīt laukā, svaigā gaisā, kā arī cerot uz Meteņa mestajām dāvanām. Katrs varēja dabūt kādu kārumu, bet īpaši veiksmīgie tika pie zelta pogas. Meteņdienā ēda tradicionālos ēdienus: cūkas galvu, kājas, ausis, pīrāgus, Meteņa putru, miežu plāceni. No slāvu tautām pārņemta tradīcija cept un ēst pankūkas. Šajā dienā veica arī dažādus rituālus veiksmes pielabināšanai jaunajā zemkopju gadā: plānoja darbus, dižojās, daudz smējās, dziedāja, dejoja, ugunskurā sadedzināja vecos vainagus, rotājumus, salmu lelles. Metenī pēdējo reizi ziemā notika masku gājieni, kad dziedot, dancojot un labu vēlot, ļaudis devās tālos ciemos viens pie otra, vizinājās no kalna un notika varena lielīšanās, lai vasarā padotos laba raža. Arī budēļu maskas izvēlējās tādas, kas varētu veicināt turību un veselību gan sev, gan citiem. Izplatītākās maskas bija dažādi dzīvnieki (lācis, kaza, vilks, suns, kaķis, dzērve, gailis u.c.), priekšmeti (sieks, dzirnavas, slota u.c.), mitoloģiskās (velns, ragana u.c.), dažādu amatu un sabiedrības pārstāvji (čigāniete, žīds, kurpnieks u.c.). Dažos novados Meteņos sievietes pārģērbās par vīriešiem un otrādi. Meteņdienas kulminācija bija saimnieces deja, bet noslēgumā – Meteņa dzīšana, skandinot: Ej projām, Metenīti, Ar to miežu plācenīti, Man atnāks Lieldieniņa Ar baltām oliņām. Šajā Meteņdienā pie Skrundas kultūras nama visi tiek aicināti ierasties tradicionālajās maskās, līdzi ņemot kādu lietu no mājām, no kuras gribētu atbrīvoties, to sadedzinot ugunskurā. Kopā dziedāsim, dejosim, iesim rotaļās, sagaidīsim Meteni ar dāvanām, kā arī cepsim un ēdīsim pankūkas! Lai prieks, jautrība un pavasarīgs noskaņojums! Informāciju sagatavoja: Liene Krūmiņa, Skrundas kultūras nama kultūras menedžere