Svinīgā pasākumā pasniegs Skrundas novada domes apbalvojumus

Skrundas novada pašvaldība 17. novembrī plkst. 19.00 Skrundas kultūras namā Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienai veltītajā pasākumā pasniegs apbalvojumus.   Ar Goda balvu apbalvos: Edgaru RAČEVSKI, diriģents – par ilggadēju ieguldījumu Skrundas novada kultūras dzīvē. Andri RIEKSTU, pulkvežleitnants, Zemessardzes 45.nodrošinājuma bataljona komandieris - par ieguldījumu Skrundas novada jauniešu patriotiskajā audzināšanā. Arni ZALCMANI, SIA„SKRUNDA” valdes priekšsēdētājs – par zivsaimniecības attīstībā un uzņēmējdarbības veicināšanā.             Pateicības rakstus pasniegs: ANCĀNU ģimenei, z/s„Kalna Ventinieki” saimnieki - par veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstīšanu, darba vietu nodrošināšanu un vides sakārtošanu Nīkrāces pagastā. Birutai LEIKARTEI, Latvijas lielmeistare novusā - par brīvprātīgu, pašaizliedzīgu un profesionālu novusa popularizēšanu. Ilzei ZANERIBAI, Nīkrāces pamatskolas rotaļu grupas audzinātājas palīdze - par ieinteresētību un radošu atbalstu Nīkrāces pamatskolas leļļu teātrim. Kristīnei HARTMANEI, Skrundas vidusskolas fizikas un informātikas skolotāja – par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanai Latvenergo koncerna erudīcijas konkursam „eXperiments”. Ingunai PURIŅAI, Skrundas vidusskolas apkopēja – par brīvprātīgu ieguldījumu Skrundas vidusskolas teritorijas labiekārtošanā un apzaļumošanā un „LMT Latvijai” projekta realizāciju. Andai VĪTOLAI, biedrības„Mini SD” valdes priekšsēdētāja – par labdarības aktivitāšu un sociālo projektu īstenošanu, uzlabojot Skrundas novada maznodrošināto iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Inesei OZOLIŅAI, brīvprātīgā Rudbāržu jauniešu klubiņa vadītāja – par brīvprātīgu un radošu darbu ar Rudbāržu pagasta jauniešiem un veiksmīgu „LMT Latvijai” projekta realizāciju. Skaidrītei ALEKSANDROVAI, Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas sētniece – par atsaucību un atbalstu Rudbāržu pensionāriem. Rudītei KRONLAKAI, volejbola trenere – par ieguldījumu bērnu un jauniešu volejbola tradīciju veidošanā un sportiska dzīvesveida veicināšanā.    Informāciju sagatavoja: Zane Eglīte, Skrundas novada pašvaldības, Attīstības nodaļas vadītāja