Svinīgā pasākumā pasniegs Skrundas novada domes apbalvojumus

Svinīgā pasākumā pasniegs Skrundas novada domes apbalvojumus 17. novembrī plkst. 19.00 Skrundas kultūras namā notiks Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltīts svinīgs pasākums, kura laikā tiks godināti Skrundas novada Goda balvu un Pateicības rakstu ieguvēji, kā arī lielākie nodokļu maksātāji. Ar Goda balvu apbalvos: Dainu Ļaudaku, Skrundas vidusskolas direktora vietnieci mācību darba jautājumos – par mūža ieguldījumu izglītībā un kultūrā; Laimdotu Mūrnieci, Skrundas mūzikas skolas skolotāju – par ilggadēju darbu ar Skrundas kultūras nama sieviešu kori “Sonante” un nenovērtējamu ieguldījumu kora mūzikas attīstībā un izaugsmē Skrundā. Pateicības rakstu pasniegs: Zanei Eglītei, Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājai, un Ievai Dēvitai-Samoškai, brīvprātīgajai no biedrības “Nīkrācnieki” – par skatuves tērpu radīšanu Skrundas vidusskolas deju kolektīviem, par izdomu un brīvprātīgu sava darba ieguldījumu, izgatavojot Skrundas suvenīrus un iesaistot tajā Skrundas jauniešus, Ievai Benefeldei, SIA “TV Kursa” producentei, žurnālistei – par ieguldījumu SIA “Skrundas TV” attīstībā, nostrādājot televīzijā 15 gadus, par fotoalbuma “Esmu Skrundā” izveidi un panākumiem konkursā “Gada Balva fotogrāfijā 2015”, Inesei Pickainei, Skrundas vidusskolas skolotājai – par pašaizliedzīgu darbu, netaupot laiku un līdzekļus darbojoties ar Skrundas vidusskolas bērniem un jauniešiem, iesaistot viņus sabiedriskās aktivitātēs, iedrošinot bērnus piedalīties dažādos konkursos, par izglītojamo sagatavošanu mācību olimpiādēm starp novadiem un valsts mērogā, Janam Berndam Rotfosam (Jan Bernd Rothfos), SIA “Biagro” valdes priekšsēdētājam – par ieguldījumu Raņķu pagasta ceļu uz “Mazgaraušu” kapiem sakārtošanā un par atbalstu pagasta kultūras pasākumiem, Ritvaram Stepanovam, Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājam – par pašaizliedzīgu darbu Skrundas lokatora pilsētiņas kā tūrisma objekta attīstībā, par Raņķu pagasta, Skrundas novada un Latvijas vārda popularizēšanu, par ieguldījumu Raņķu pagasta sporta un kultūras dzīves aktivizēšanā, Inārai Pāvilai, pārdevējai lielveikalā “Skrunda” – par bagātīgu pieredzi apkalpojošā sfērā, laipnu apkalpošanu un ilglaicīgu darbu tirdzniecībā, Janai Lindei, VAS “Latvijas Pasts” Skrundas pasta nodaļas priekšniecei – par aktīvu dalību Skrundas novada sporta un kultūras pasākumos, kā arī iejūtību un izpalīdzību pret klientiem un kolēģiem, vadot Skrundas pasta nodaļu, Aivai Čehovičai, Skrundas vidusskolas skolotājai – par aktīvu un kvalitatīvu darbu izglītojamo sagatavošanā mācību olimpiādēm starp novadiem un valsts mērogā, Lindai un Vasilam Drebotiem, z/s “Kalna Dzenīši” īpašniekiem – par aktīvu un nesavtīgu atbalstu labdarības pasākumos un zupas virtuves darbības atbalstu Skrundā un Rudbāržu pagastā, Anitai Sebežai, Nīkrāces pamatskolas direktorei – par radošu pieeju mācību procesam, par veselīga dzīvesveida popularizēšanu skolēniem un skolotājiem, par dabas aizsardzības un vides sakārtošanas popularizēšanu. Svinīgajā pasākumā arī godinās lielākos Skrundas novada iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājus 2015. gadā – SIA “Biagro Baltika”, SIA “Biagro Kurzeme”, SIA “Biagro Latvija”, kooperatīvo sabiedrību “Kalnmuiža”, SIA “Korkalns”, Maritu Lakotku, Māru Ostašovu, SIA “Skrunda”, AS “Skrundas muiža” un SIA “Vella kalpi”.      Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists