Svinīgie pasākumi Kuldīgas novada izglītības iestādēs

Kuldīgas novada izglītības iestādēs jaunais 2021./22. mācību gads sāksies ar svinīgiem pasākumiem Zinību dienā, 1. septembrī. Pasākumi norisināsies ārtelpā.

Svinīgo pasākumu norise plānota:

 • V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā – plkst. 10.00 pagalmā pie skolas;
 • Kuldīgas 2. vidusskolā – plkst. 9.00 pagalmā pie skolas;
 • Kuldīgas Centra vidusskolā – plkst. 10.00 pilsētas estrādē;
 • Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā – plkst. 11.00 pagalmā pie skolas;
 • Skrundas vidusskolā – plkst. 9.00 pagalmā pie skolas;
 • E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā – plkst. 14.00 pagalmā pie skolas;
 • Skrundas mūzikas skolā – plkst. 14.00 pagalmā pie skolas;
 • Alsungas mūzikas skolā – plkst. 12.00 pagalmā pie skolas;
 • Vilgāles sākumskolā – plkst. 9.00 pagalmā pie skolas;
 • Snēpelē – plkst. 11.00 pagalmā;
 • Vārmes pamatskolā – plkst. 10.00 pagalmā pie skolas;
 • Nīkrāces pamatskolā – plkst. 10.00 pagalmā pie skolas;
 • Alsungas pamatskolā – plkst. 9.00 pagalmā pie skolas;
 • Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolā            - plkst. 10.00 pagalmā pie skolas;
 • Turlavas pamatskolā – plkst. 10.00 pagalmā pie skolas;
 • Ēdoles pamatskolā – plkst. 9.00 pagalmā pie skolas;
 • Laidu pamatskolā – plkst. 10.30 pagalmā pie skolas;
 • Sermītē – plkst. 9.00 pagalmā pie iestādes;
 • Viduskurzemes pamatskolā-attīstības centrā – plkst. 12.00 parkā pie skolas;
 • Kuldīgas PII “Bitīte” – pasākumi katrā grupā dažādos laikos;
 • Kuldīgas PII “Ābelīte” – plkst. 10.00 bērnudārza pagalmā;
 • Kuldīgas PII “Cīrulītis” – plkst. 9.30 bērnudārza pagalmā;
 • Skrundas PII “Liepziediņš” – 11.00 bērnudārza pagalmā;
 • Alsungas PII “Miķelītis” – plkst. 10.00 bērnudārza pagalmā;
 • PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā – plkst. 10.00 pagalmā;
 • Kuldīgas Kristīgajā pamatskolā – plkst. 10.00 pagalmā pie skolas.