Talkosim Skrundā

Talkosim Skrundā

Ar moto “tīri-zaļi-ilgi” ikviens Latvijas iedzīvotājs 27. aprīlī aicināts piedalīties Lielajā Talkā, kas notiks jau septiņpadsmito reizi. Skrundas pilsētas un pagasta pārvalde aicina talkot savās mājās, sētās, pilsētā un novadā, lai kopīgiem spēkiem labiekārtotu un sakoptu vietējo vidi.

Individuālie talkotāji, mācību iestādes un darba kolektīvi Lielās Talkas ietvaros jau sākuši sakopšanas darbus novada teritorijā.

Skrunda un Skrundas pagasts

Skrundas pilsētas un pagasta pārvalde šogad atjaunos Baskāju taku pastaigas takas galā. Gatavojoties Skrundas pilsētas svētkiem, Skrundas kultūras nams un jauniešu centrs talkas ietvaros sakops apkārtni ap kultūras namu. SIA “Skrundas komunālā saimniecība” talkas ietvaros labiekārtos savas ēkas apkārtni, kā arī atjaunos kapu žogus. Skrundas vidusskola jau sakopusi skolas apkārtni, un sadarbībā ar SIA “Cepliņiem” rododendru dārzā iestādījuši ap 50 sniegpulksteņu stādiem.

Kur atstāt piepildītos maisus Skrundā un Skrundas pagastā?

  • Skrundā – 1.maija laukumā;
  • Cieceres, Jaunmuižas, Kušaiņu ciemos – pie šķiroto atkritumu konteineriem

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” uzņēmums nodrošinās savākto atkritumu izvešanu no konkrētajiem punktiem. Iedzīvotāju ievērībai – Lielās Talkas ietvaros netiek savākti celtniecības un lielgabarīta atkritumi, kā arī atkritumi, kas tiek novietoti ārpus talkas maisiem.

Nīkrāces pagastā

No 22. līdz 28. aprīlim ikviens aicināts “Lielās Talkas 2024” ietvaros piedalīties pagasta sakopšanā, talkojot individuāli pagasta teritorijā, savu namu pagalmos un citviet. Sākot no 19. aprīļa talkai nepieciešamos atkritumu maisus iespējams saņemt pagasta pārvaldē.

Rudbāržu pagastā

Rudbārzu pagastas pārvalde pagājušā nedēļā atjaunojuši puķudobes, savākuši atkritumus no Rudbāržu internātskolas apkārtnes. Ikviens aicināts šajā nedēļā piedalīties talkā, sakopjot apkārtni. Nepieciešamos atkritumu maisus iespējams saņemt pagasta pārvaldē.

Raņķu pagastā

Raņķu pagasta pārvalde un vietējie iedzīvotāji talkas ietvaros sakopuši Sudmalnieku birzi. Ikviens aicināts sakopt savu teritoriju. Nepieciešamos atkritumu maisus iespējams saņemt Raņķu pagasta pārvaldē.

Piesaki talkošanas vietu

Lai talkošanai rūpīgi sagatavotos un kopīgiem spēkiem padarītu novadu tīrāku, Lielās Talkas tīmekļvietnē talkas.lv iespējams kartē atzīmēt vietas, kuras nepieciešams sakopt. Talkotāji aicināti atzīmēt talkošanas vietu interaktīvajā kartē (HTTPS://TALKAS.LV/PIETEIKT-TALKU/), lai tās nepārklātos un izdotos sakopt pēc iespējas plašāku teritoriju.

Maisi – bez maksas

Kā katru gadu – iedzīvotājiem būs iespējams saņemt maisus bez maksas. Šie maisi un to savākšana tiek nodrošināta tikai, ja talkojat pašvaldības koplietošanas teritorijās. Ja vēlaties talkot savā privātajā teritorijā, tad par maisu sagādi un atkritumu izvešanu būs jārūpējas pašiem.

Ja talka ir atzīmēta interaktīvajā kartē, tad talkas maisus no 17. aprīļa iespējams saņemt Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldē, Amatnieku ielā 1 (tālr. 28462847). Iedzīvotājiem, kuri dzīvo novada pagastos, aicinām par maisu izsniegšanas nepieciešamību vērsties attiecīgajā pagasta pārvaldē.