Tiek piedāvāts atbalsts reģionālajiem uzņēmumiem

Latvijas Uzņēmējdarbības Attīstības Centrs (LUAC) un Praktiskā Mārketinga akadēmija (PMA) turpina savu sadarbību ar uzņēmumiem, šoreiz īpašu vērību piegriežot reģionālajiem uzņēmumiem. LUAC darbības mērķis ir sniegt atbalstu Latvijas vietējiem uzņēmumiem to konkurētspējas paaugstināšanā, nodrošinot iespējas saņemt pakalpojumus, kas primāri nepieciešami uzņēmuma darbības aktivizēšanai un attīstībai. LUAC izveidojis sadarbību arī ar citiem uzņēmumiem un apvienībām, kas nodrošina LUAC biedriem atlaides un īpaši izdevīgus piedāvājumus mārketinga kampaņu organizēšanā, eksporta tirgu izpētē, semināru organizēšanā, ceļošanas iespēju paplašināšanā un citās jomās.

Latvijas novadu pašvaldības tiek aicinātas informēt novadu uzņēmumus par iespējamo atbalstu reklāmas, mārketinga un PR jautājumos.

Uzņēmumiem, kas pieteiksies šajā programmā, būs iespēja saņemt profesionālus pakalpojumus, kas ietver reklāmas baneru izveidi un izvietošanu dažādos portālos, regulāras sabiedrisko attiecību aktivitātes, kas ietver relīžu sagatavošanu un publikāciju nodrošināšanu interneta resursos un preses izdevumos, reklāmu Google.lv meklētājā, infolapu sagatavošanu un publikāciju, interneta lietotāju informētības paaugstināšanu par uzņēmuma piedāvājumu, interneta monitoringu - caur lielāko meklēšanas portālu tiek nodrošināta izvēlēto atslēgas vārdu parādīšanās ar publikāciju un informāciju pirmajā lapā, aktivitātes sociālajos tīklos, kā arī dažādas speciālistu konsultācijas reklāmas, mārketinga un PR jautājumos.

LUAC nodrošina atbalstu pasākumu plānošanā un realizācijā kopumā vairāk nekā 1000 latu apmērā katru mēnesi. Uzņēmuma līdzmaksājums sastāda 0%, maksājot tikai par dalību programmā (projekta vadība, komunikācijas izdevumi u.c.). Uzņēmumi uz finansējumu var pretendēt uz laika periodu – sešiem mēnešiem.

Lai sasniegtu pēc iespējas labāku rezultātu, programmā aicināti pieteikties Latvijas novadu uzņēmumi, kas plāno vai jau ir uzsākuši savu darbību galvaspilsētā vai visā Latvijā.

Kā arī novadu pašvaldības aicinātas kļūt par LUAC pārstāvjiem, informējot novada uzņēmumus par iespējām un saņemot profesionālas konsultācijas.

Šāda sadarbība ar uzņēmumiem tiek veidota jau no pagājušā gada novembra un tiek atzinīgi novērtēta jau no vairāk kā 100 uzņēmumiem.

Pieteikumus sūtīt uz luac@luac.lv līdz š.g. 12. augustam.
Ar cieņu,
Kaspars Vītoliņš
Tel. 20076860
luac@luac.lv