Tiks skatīts jautājums par adrešu maiņu

Tiks skatīts jautājums par adrešu maiņu 2015. gada 8. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 14. punkta prasībām, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam. 
    Pamatojoties uz iepriekš noteikto, Skrundas novada domes novembra sēdē tiks skatīts jautājums par adrešu maiņu Kušaiņu, Jaunmuižas, Cieceres, Rudbāržu, Raņķu un Sieksātes ciemā, nekustamajiem īpašumiem ar piesaisti ielām. Sīkāka informācija pie zemes lietu speciālista N. Danenberga, tālr. 63350464, normunds.danenbergs@skrunda.lv    Informāciju sagatavoja: Normunds Danenbergs, Skrundas novada domes zemes lietu speciālists