Tiks uzsākta reģionālā maršrutu tīkla tarifu vienādošana visā Latvijā

Tiks uzsākta reģionālā maršrutu tīkla tarifu vienādošana visā Latvijā Pildot valdības deklarācijā izvirzītās prasības – pilnveidot pasažieru pārvadājumu sistēmu, Autotransporta direkcija uzsākusi pakāpenisku reģionālo maršrutu tarifu izlīdzināšanu. Plānots, ka tarifu politika visā valstī tiks vienādota trīs gadu laikā, un pirmās izmaiņas tiks ieviestas šā gada septembrī. Ieviešot vienotu tarifu aprēķināšanas metodiku, iedzīvotāji par braucienu sabiedriskajā transportā – reģionālo maršrutu autobusos – maksās pēc vienādiem principiem, kā arī būs iespējams izstrādāt lojalitātes programmas, lai regulārie pasažieri par braucienu maksātu lētāk. Pašreizējie tarifi ir atšķirīgi katrā reģionā, tādēļ paredzams, ka to izlīdzināšanas procesā atsevišķos novados biļetes cena samazināsies, citos – paliks nemainīga vai nedaudz palielināsies. Piesaistot ekspertus un tiekoties ar vietējām pašvaldībām, Autotransporta direkcija ir sagatavojusi tarifu vienādošanas koncepciju, kas veidota, lai jaunie nosacījumi būtiski neietekmētu biļetes cenu, līdz ar to – sabiedriskajā transportā pārvadāto pasažieru skaitu. Braukšanas maksu plānots veidot tā, lai visi Latvijas iedzīvotāji neatkarīgi no viņu atrašanās vietas par braucienu sabiedriskajā transportā maksātu vienādi. Izlīdzinot braukšanas tarifus visā valstī, būs iespējams turpināt veidot vienotu maršrutu tīklu, ieviest abonementa biļeti un dažādas atlaižu programmas, kā arī perspektīvā ieviest vienotu biļeti, kas paredzēta braucienam gan ar autobusu, gan vilcienu. Paredzams, ka cenas pieaugs reģionos, kur esošo pārvadātāju braukšanas maksa ir būtiski zemāka par vidējo tarifu valstī. Vietās, kur tarifu izlīdzināšanas rezultātā braukšanas maksa paaugstināsies, sadārdzinājums pārsvarā būs no pieciem līdz 15 eiro centiem, izņemot minimālās braukšanas maksas posmus, savukārt garākā distancē maksa par braucienu samazināsies. “Vienotas braukšanas maksas ieviešana ir viena no galvenajām prioritātēm nākamo trīs gadu laikā. Vienota tarifu izveide pasažieriem sniegs gan tūlītējus ieguvumus, gan arī papildu labumus ilgtermiņā, jo regulārajiem pasažieriem būs iespēja maksāt par braucienu lētāk, iegādājoties abonementa biļetes, savukārt tiem, kuriem no vienas pilsētas uz otru ērtāk tikt ar vilcienu, bet pēc tam no dzelzceļa stacijas līdz mājām – ar autobusu, būs iespēja iegādāties vienu biļeti visam braucienam. Mēs esam paveikuši lielu darbu, dodoties pie Latvijas pašvaldībām skaidrot, kā jaunā tarifu aprēķināšanas politika ietekmēs viņu teritorijas iedzīvotājus, kā arī kopīgi rast piemērotāko variantu vienotu tarifu ieviešanai konkrētā reģionā. Tāpat esam vērsušies pie pašvaldībām ar lūgumu apzināt skolēnu maršrutus, lai izvērtētu, cik lielā mērā tie pārklājas ar regulāro pasažieru pārvadātāju maršrutiem. Iegūstot attiecīgo informāciju, varēsim spriest par iespējām pielāgot atsevišķus reisus vai maršrutus skolēnu vajadzībām un izstrādāt speciālas atlaižu programmas,” uzsver Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš. Vienoto braukšanas tarifu plānots veidot divās daļās – braucienam līdz 33 kilometriem vidējā maksa par katru brauciena kilometru būs 0,0569 eiro, bet, braucot ar sabiedrisko transportu garākos ceļa posmos, biļetes cena tiks aprēķināta pēc formulas 0,71 eiro plus 0,0356 eiro par katru nobraukto kilometru. Savukārt minimālo braukšanas maksu plānots diferencēt atkarībā no attīstības centra līmeņa – galvaspilsētā minimālā braukšanas maksa nebūs mazāka par 0,80 eiro; republikas nozīmes pilsētās – 0,60 eiro, reģionālās nozīmes centros – 0,50 eiro, pārējā valsts teritorijā – 0,40 eiro. Reģionos, kur jau vēsturiski minimālā braukšanas maksa bijusi ļoti zema, ir panākta vienošanās ar pašvaldībām par starpposma ieviešanu minimālās braukšanas maksas vienādošanā. Lielākajā daļā Kurzemes reģiona teritorijas braukšanas maksa reģionālo maršrutu autobusos ir līdzīga, tādēļ tarifu izlīdzināšana lielāko daļu Kurzemes iedzīvotāju būtiski neietekmēs. Piemēram, Liepājas, Ventspils, Kuldīgas un Saldus pilsētu teritorijās biļetes cena brauciena sākumā paliks nemainīga, bet ārpus pilsētu teritorijas, mērojot garākas distances, braukšanas maksa vairākos posmos samazināsies. Nedaudz citādāka situācija ir Aizputē un Priekulē, kur vēsturiski ir saglabājusies zema minimālā braukšanas maksa, tādēļ tarifu izlīdzināšanas rezultātā tās pieaugums būs nedaudz lielāks – līdz 25 eiro centiem. Neliels biļetes cenas palielinājums daudzviet Kurzemes reģionā būs vidēja attāluma braucienos, kas ir garumā aptuveni no septiņiem līdz 40 kilometriem. Iedzīvotāji, kuri ikdienā izmanto sabiedrisko transportu, biļešu cenu kāpumu neizjutīs, jo paredzēts ieviest abonementa biļeti, kuru iegādājoties, maksa par braucienu būs zemāka. Šobrīd reģionālo autobusu maršrutu pārvadājumos ir 24 dažādi braukšanas tarifi un dažādi biļešu cenu noteikšanas principi. Esošie tarifi atšķiras ne tikai reģionālās nozīmes pārvadātāju starpā, bet arī vienam pārvadātājam dažādās teritorijās. Šāda kārtība nav efektīva un ilgtspējīga, jo tā ir sarežģīta ne tikai pašiem pakalpojumu sniedzējiem, bet arī nevienlīdzīga attiecībā pret pasažieriem. Arī turpmāk pirmsskolas vecuma bērni, bāreņi, bez vecāku gādības palikušie bērni, personas ar invaliditāti, politiski represētie un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki sabiedriskā transporta pakalpojumus varēs izmantot bez maksas. Autotransporta direkcija atgādina, ka attiecīgajām personu grupām, braucot sabiedriskajā transportā, ir jāņem biļetes ar nulles vērtību.   Par valsts SIA Autotransporta direkcija Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.   Teksts: Zane Plone, VSIA Autotransporta direkcija komunikācijas speciāliste Tālr.: + 371 67686485; + 371 28627003 E-pasts: zane.plone@atd.lv www.atd.lv