Tiks veiktas izmaiņas autobusu maršrutos

Tiks veiktas izmaiņas autobusu maršrutos Uzlabojot sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti, no 2017. gada 1. marta gaidāmi grozījumi maršrutā Nr.5213 Kuldīga–Vārdupe–Vilgāle un Nr.5225 Virka–Pelči. Savukārt maršrutā Nr.5143 Skrunda–Aizpute, Nr.6316 Kuldīga–Skrunda, Nr.5011 Skrunda–Grāveri, Nr.6302 Kuldīga–Ēdole–Alsunga, Nr.6419 Kuldīga–Padure–Ķimale–Kuldīga, Nr.5212 Kuldīga–Pūces–Vilgāle–Kuldīga un Nr.5225 Virka–Pelči var nedaudz mainīties autobusu iebraukšanas un izbraukšanas laiks no vairākām pieturvietām. Attiecīgās izmaiņas skars kopumā 31 reisu. Ņemot vērā, ka maršrutā Nr.5213 Kuldīga–Vārdupe–Vilgāle iekļautajā pieturvietā Turlavas veikals ilgstoši netika uzņemts un izlaists neviens pasažieris, turpmāk tā tiks izņemta no kustību saraksta. Savukārt maršruta Nr.5225 Virka–Pelči trim reisiem tiks mainīti izpildes laiki, autobusam izbraucot 15 minūtes agrāk – attiecīgi plkst.6.45 no Pelčiem un plkst.6.15 un 7.15 no Virkas. Izmaiņas tiks veiktas, lai skolēni un algotā darbā strādājošie pasažieri savlaicīgi nokļūtu izglītības iestādē un darbavietā. Maršruta Nr.5143 Skrunda–Aizpute, Nr.6316 Kuldīga–Skrunda, Nr.5011 Skrunda–Grāveri, Nr.6302 Kuldīga–Ēdole–Alsunga, Nr.6419 Kuldīga–Padure–Ķimale–Kuldīga, Nr.5212 Kuldīga–Pūces–Vilgāle–Kuldīga un Nr.5225 Virka–Pelči 31 reisā var nedaudz mainīties autobusu iebraukšanas un izbraukšanas laiks no vairākām pieturvietām, tādēļ iedzīvotāji aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai interneta vietnē www.1188.lv vai jautājumu gadījumā sazināties ar SIA Tukuma auto, zvanot pa tālruni 29243537. Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par braucienu, atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita. Informāciju satavoja: Zane Plone, Valsts SIA Autotransporta direkcijas sabiedrisko attiecību vadītāja