Tikšanās ar dzejniekiem

Tikšanās ar dzejniekiem 2015. gada 14. septembra pēcpusdienā Skrundas pilsētas bibliotēka aicināja visus uz sirsnīgām sarunām par dzeju. Par savu pieredzi dzejas tapšanā dalījās Jelgavas dzejnieks Harijs Krūze un viņa domubiedre, mūsu novadniece Mārīte Kviese. Sarunas dzejiskajā pēcpusdienā raisījās gan par dzeju, gan par dzīvi.  Teksts: Gunita Strode, Skrundas pilsētas bibliotēkas vadītāja Foto: Ligita Danenberga