Tikšanās ar iedzīvotājiem

Skrundas novada pašvaldība aicina apmeklēt Skrundas novada domes deputātu un pašvaldības speciālistu tikšanos ar iedzīvotājiem. Šajās tikšanās reizēs iedzīvotājiem būs iespēja gan deputātiem, gan pašvaldības speciālistiem uzdot sev interesējošos jautājumus.   Tikšanās paredzētas: 11. martā,         plkst. 17.00 – Raņķu pagasta pārvaldes zālē, 12. martā,         plkst. 17.00 – Nīkrāces Atpūtas centrā, 17. martā,         plkst. 17.00 – Skrundas kultūras namā, 18. martā,         plkst. 17.00 – Rudbāržu kultūras namā, 19. martā,         plkst. 17.00 – Jaunmuižas pamatskolā, 26. martā,         plkst. 16.00 – Sieksātes bibliotēkā, 22. aprīlī,          plkst. 15.00 – Ciecerē,                          plkst. 15.45 – Kušaiņos,                          plkst. 17.00 – Ikaišos, 23. aprīlī,          plkst. 16.00 – Lēnās. Uz tikšanos 17. martā Skrundas kultūras namā tiks nodrošināts transports no “Smilgām”. Lai tikšanās noritētu raitāk un Skrundas novada domes deputāti un pašvaldības speciālisti varētu labāk sagatavot atbildes, aicinām jautājumus savlaicīgi sūtīt uz e-pasta adresi dome@skrunda.lv. Teksts: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists