Tikšanās Jaunmuižā

Tikšanās Jaunmuižā 5. februārī Antuļu bibliotēka aicināja uz tikšanos ar sievišķīgo Latvijas Nacionālā teātra aktrisi Zani Jančevsku – divas stundas kopā ar aktrisi paskrēja nemanot.    Tika runāts par filmu „Aija” un „Izpostītā ligzda”, par filmu uzņemšanu, teātra aizkulisēm un kurioziem. Aktrise atcerējās arī savas bērnības spilgtākos mirkļus, kad dzīvoja pie vecmāmiņas Ventspilī. Zane Jančevska beigusi Ventspils bērnu mūzikas skolu. Viņa labi dzied jau kopš bērnības. Tikšanās reizē viņa izpildīja savas mīļākās dziesmas, pašai spēlējot pavadījumu. Ļoti mīļš mūzikas instruments aktrisei ir lauku ģitāra no 19. gs. vidus, kas Zanes īpašumā nonācis, kad aktrisei bija 19 gadi. „Latviešu tautasdziesmas ir kaut kas tāds, kas mums steigšus jāceļ ārā no pūra lādes un jāņem par dzīves pamatu”, uzskata aktrise. Savu mīlestību pret latviešu tautas dziesmām aktrise ielikusi koncertprogrammā „Dziesmu dance”. Pasākuma izskaņā aktrise ļoti izjusti nodziedāja latviešu tautasdziesmu no šīs programmas. Zane Jančevska aicināja pierakstīt nostāstus par seniem laikiem, kurus stāstījuši senči un veci, gudri cilvēki. Aktrise būtu ļoti pateicīga par nostāstiem un ar prieku gaidīs tos savā facebook profilā, kā arī e-pastā zanejancevska@inbox.lv Bibliotēkas viesu grāmatā viņa ierakstīja šodien aktuālu Latviešu tautas dziesmu: „Cel Dieviņi zelta sētu Apkārt mūsu Tēvuzemi; Neļauj svešām dziņām nākt Postīt mūsu tikumiņu”. Paldies Skrundas novada pašvaldībai par atbalstu un pensionāru klubiņam „Skrundas Ceriņi” par atsaucību! Teksts un foto: Sandra Balcere, Antuļu bibliotēkas vadītāja