Tikšanās LEADER stratēģijas izstrādes ietvaros

2. oktobrī Skrundas kultūras namā tika aicināti aktīvie Skrundas novada iedzīvotāji, nevalstiskās organizācijas un uzņēmēji, lai kopīgi izvirzītu prioritāri attīstāmās jomas un projektu idejas LEADER programmas ietvaros.  Biedrība “Darīsim paši!” jau ir aizvadījusi pusi no desmit plānotajām tikšanas reizēm, lai diskutētu ar iedzīvotājiem par LEADER programmas jaunā plānošanas perioda aktivitātēm. Skrundas novadā puse interesentu bija nevalstisko organizāciju pārstāvji un otra puse – esošie un topošie uzņēmēji. Tikšanās laikā tika kopīgi apzinātas iepriekšējā plānošanas perioda problēmas un izcelti labie piemēri, tādējādi identificējot vietējās rīcības grupas teritorijas attīstības vajadzības un jaunu projektu ideju nepieciešamību, ņemot vērā nosacījumus, kas attiecas uz sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju jaunajā plānošanas periodā. Tikšanās laikā iedzīvotājiem tika lūgts aizpildīt biedrības “Darīsim paši!” izstrādāto aptaujas anketu, kuras mērķis ir noskaidrot Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu iedzīvotāju viedokli par nepieciešamajām atbalsta jomām, vajadzībām un problēmām, lai atbilstoši SVVA stratēģijai iespējami efektīvāk piesaistītu LEADER finansējumu jaunajā periodā. Apspriedē klātesošie ģenerēja dažādas projektu idejas atšķirīgās jomās, lai radītu iespēju ikvienam Skrundas novada iedzīvotājam, biedrībai un uzņēmējam realizēt savu mazu vai lielu sapni. Iedvesmai iesakām biedrības mājas lapā noskatīties video sižetus par iepriekšējā perioda realizētajiem projektiem. Plašāka informācija pieejama www.darisimpasi.lv Teksts: Zane Eglīte, Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja