"Tikšanās mūzikā" Jaunmuižā

25. aprīlī, bibliotēku nedēļas ietvaros, interesenti tika aicināti uz pasākumu ”Tikšanās mūzikā”, kurā piedalījās Grobiņas novada Medzes pagasta jauktais vokālais ansamblis ”Harmonija”, vadītāja Inese Pumpure, un Skrundas bērnu popgrupa ”Bums”, vadītāja Guna Pavilaite. Ansamblis ”Harmonija” pastāv 3 gadus. Kolektīvs darbojas Medzes kultūras nama paspārnē, un tajā ir 16 dalībnieku. Kā saka ansambļa dalībnieki, „esam kustīgi un enerģiski un nebūt neesam sarūguši”. Senioru ansambli uz Jaunmuižu atveda Ziedonis Brigzna, kurš šobrīd dzīvo Grobiņas novada Medzes pagastā, bet dzimis un audzis Jaunmuižā. Liels prieks, ka novadnieki neaizmirst savu dzimto pusi. Ansamblim ”Harmonoja” līdzi bija atbraukusi Medzes kultūras nama vadītāja Aina Zonenberga. Viņa pasākuma apmeklētājiem pastāstīja par Medzes pagasta kultūrvēsturiskajām vietām, tika arī izstāstīta teika par lielo Kapsēdes dižakmeni. Antuļu bibliotēka no ciemiņiem dāvinājumā saņēma Egila Juceviča grāmatu ”Laiks. Cilvēki. Grobiņa.”, kura nu būs pieejama visiem Antuļu bibliotēkas lasītājiem. Pasākums notika jautrā, nepiespiestā gaisotnē. Prieks, ka koncerta laikā veidojās saskarsme starp dažādām vecuma grupām. Dziesmas skandēja gan seniori, gan juniori. Pasākumā iesaistījās arī skatītāji, piedaloties ātro atbilžu konkursos. Teksts un foto: Sandra Balcere, Antuļu bibliotēkas vadītāja