Tranzītielas rekonstrukcija ļauj sakārtot arī pārējās pilsētas ielas

Tranzītielas rekonstrukcija ļauj sakārtot arī pārējās pilsētas ielas Projekta “Ventas un Liepājas ielu rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” īstenošanas rezultātā tiek atjaunots vairāk nekā 2 km garš tranzītielas jeb valsts nozīmes autoceļa A9 posms Skrundā, savukārt demontētais vecais asfaltbetons tiek lietderīgi izmantots pilsētas ielu un pagalmu sakārtošanā. Jau projekta plānošanas periodā pašvaldība bija paredzējusi, ka vecais asfaltbetona segums būvniekam jādemontē ar frēzēšanas metodi un jāved uz atbērtni, tādējādi dodot iespēju šo materiālu otrreizēji izmantot, piemēram, to uzberot uz tām ielām un ceļiem, kuras faktiski ir bez seguma. Pateicoties tranzītielas rekonstrukcijai, pašvaldība sadarbībā ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” pagājušajā gadā iesāka Skrundas pilsētas ielu sakārtošanu ar atgūstamo materiālu, atjaunojot Noliktavas, Paegļu un Rūpniecības ielu, kā arī papildinot Sporta ielas māju pagalmu segumu. Šogad, atsākoties būvdarbiem, sakārtota ir Strādnieku, Pērkona, Parka un Upes iela, Skrundas kultūras nama pagalms, kā arī vairāku pašvaldības dzīvojamo māju pagalmi. Labiekārtošanas darbi turpināsies visu rekonstrukcijas laiku. Teksts: Gita Rubežniece-Zute, Skrundas novada pašvaldības projektu vadītāja