Tranzītielas rekonstrukcija tuvojas noslēgumam

Tranzītielas rekonstrukcija tuvojas noslēgumam Laikā no marta līdz maijam būvobjektā notiek intensīvs darbs. Šobrīd jau ir redzamas realizējamā projekta gala aprises. Būvniecības gaitā ir nojaukti visi segumi, gaisa un pazemes komunikācijas un konstrukcijas. Pārvietota grunts un minerālmateriāli vairāku desmitu tūkstošu kubikmetru apjomā. Izbūvēta lielākā daļa Ventas, Liepājas un Raiņa ielas, to ietves un apvienotais gājēju un veloceliņš. Apakšuzņēmējs SIA „Grobiņas SPMK” visā objektā ir izbūvējusi jaunu lietus kanalizācijas tīklu sistēmu – lietus ūdens uztvērējakas, maģistrālos kolektorus, skatakas, naftas produktu un smilšu uztvērējus. Izbūvētā lietus kanalizācija nodrošinās visu ūdeņu savākšanu no brauktuves un novadīšanu tiem paredzētās vietās. Ventas ielā zem brauktuves ir pārbūvēta siltumtrase, izbūvēta saimnieciskā kanalizācija un ūdensvads. Apakšuzņēmējam SIA „OMS” vēl atlicis uzstādīt dažus apgaismes stabus Ventas un Raiņa ielās un pieslēgt kopīgam apgaismojumam. Vēl tiek veikti pēdējie zemes klātnes ierakumi pie veikala ELVI, izbūvētas ielas seguma konstruktīvās kārtas, pēc tam tiks ieklāts  atlikušais asfalta segums.  Ja būs labvēlīgi laika apstākļi, tad galvenie asfaltēšanas darbi tiks pabeigti līdz Līgo svētkiem. Šobrīd uzsākta satiksmes organizācijas aprīkojuma (ceļa zīmju, aizsargbarjeru) uzstādīšana. Beigu fāzē notiks apzaļumošanas un labiekārtošanas darbi, un ielām tiks uzklāti horizontālie marķējumi, vienlaikus būvuzņēmējs gatavos izpilddokumentāciju, lai jūlija beigās objektu varētu pieņemt ekspluatācijā. Projekts “Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” (Nr. 3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/025; vienošanās Nr. SM2012/-46) tiek īstenots ar Eiropas Reģionālas attīstības fonda finansiālu atbalstu.   Informāciju sagatavoja: Gita Rubežniece-Zute, Skrundas novada pašvaldības projektu vadītāja