Trīs brīvdabas sapulces

Trīs brīvdabas sapulces Skrundas pagasta mazajos ciemos – Ciecerē, Kušaiņos un Plostniekos – novada pašvaldība iedzīvotāju sapulces rīko brīvā dabā, jo tur nav ne klubu, ne citu atbilstošu telpu. Ko darīt ar sievieti Ciecerē pie veikala Inita ieradās viens iedzīvotājs, ja neskaita veikala vadītāju un pārdevēju. Arī jautājumu nebija, tāpēc kuplais pašvaldības speciālistu bariņš tika aicināts apskatīt tirdzniecības vietu, kurā daži nekad nebija bijuši. Tad viena sasāpējusi lieta tomēr atradās – ko darīt ar sievieti, kas nestrādā un nemaksā par komunālajiem pakalpojumiem, taču par internetu un mobilo telefonu gan varot samaksāt. Viņa ar dēlu mīt vairāku dzīvokļu mājā, kas pieder pašvaldībai. Iekrāto parādu dēļ ciešot citi. Kaimiņiem būtu vēl daudz stāstāmā, piemēram, tas, ka dēlēns netiek audzināts. Sociālā dienesta vadītāja Anda Vītola noskaidroja, ka pēdējos divos gados sieviete palīdzību nav lūgusi. Arī bāriņtiesā sūdzību par viņu nav. Pašvaldības policijas priekšnieks Normunds Eihe gan piebilda, ka reiz zēnu sastapis uz lielās šosejas un atvedis mājās. Sola drīz sakārtot Kušaiņos pie trenažieriem ieradās trīs sievietes, lai gan tas ir viens no apdzīvotākajiem Skrundas pagasta ciemiem. Te atrodas četras daudzdzīvokļu mājas, kā arī rinda Līvānu tipa privātmāju. Varbūt diena par aukstu, tikšanās laiks par agru (15.45), varbūt pietrūcis informācijas, sanākušie sprieda, tomēr secināja, ka iedzīvotāji nejūt vajadzību uz sapulcēm nākt. Lai nebūtu velti braukts, Skrundas novada domes priekšsēde Loreta Robežniece aicināja uzdot jautājumus. Trīs nelielas problēmas atklājās: kad tiks sakārtota laipa, lai uz veikalu var tikt pa taisnāko ceļu; kas salabos santehnikas sistēmu kādā dzīvoklī; kāpēc brīžiem pa krāniem tek netīrs ūdens. Skrundas komunālās saimniecības (SKS) pārstāvji un domes izpilddirektors Guntis Putniņš visu solīja nokārtot. Kanalizācijas problēmas jau tiek risinātas, bet laipa būs mazliet jāpagaida, jo jāsagādā materiāli, lai tā būtu glīta un stabila. Par ūdens kvalitāti SKS speciālists Guntars Stepiņš skaidroja, ka filtri „izsmēluši savu darbību”, ir pasūtīti jauni. Kad tos atvedīs, tad vecos nomainīs. „Urbumi ir dažādi – viens labāks, otrs sliktāks. Kad strādā pirmais, ūdens nāk labs, bet, kad ieslēdzas otrs, filtri nespēj kvalitāti nodrošināt,” teica G.Stepiņš. SKS valdes pārstāve Guna Skrebele piebilda, ka urbumi ieslēgti automātiskajā režīmā, tāpēc ir izmaiņas. Lai to novērstu, turpmāk filtri tiks mainīti laikus. Vēl tika runāts par klaiņojošiem suņiem, bet tie esot pašu dzīvnieki. Tik vien nepatīkot, ka tie atstāj mēslus. Pašiem vien jāsarunā Braucot uz Plostniekiem, G.Putniņš jau paredzēja, ka tur atkal būs sadzīviski strīdi, kuru iemesls galvenokārt ir kaimiņu nesaprašanās. Tā arī notika. Atnāca vairāk nekā desmit iedzīvotāju – gandrīz visi, jo šajā ciemā nav daudz māju un daļā dzīvo vasarnieki. Galvenais jautājums bija par laivu. Tā kā Plostnieki atrodas tālu no Skrundas centra Ventas labajā krastā iepretim Raņķiem, tika iegādāta laiva, lai pārceltos pāri upei uz veikalu. Taču iedzīvotāji nespēja vienoties, kurā pusē laivai jāatrodas un kas to uzraudzīs. Kādu laiku tā Raņķu pagasta pārvaldē stāvēja neizmantota. Tagad tā atrodas Plostniekos, un tikai iedzīvotāju ziņā ir izmantošanas kārtība. Līdzīgi būs jāatrisina piekļuve Ventai. Kolhoza laikos ļaudis pierada upei brīvi piebraukt vai pieiet pa dažādiem ceļiem. Tagad zeme privatizēta un norobežota, palikusi viena taka. Pašvaldība kaimiņu attiecībās neko nevarot līdzēt – pašiem vien jāvienojas. Vēl Plostnieku ļaudis vēlējās regulāri saņemt informāciju par pasākumiem Skrundā. Cilvēciskais faktors Taujāta par sapulču nepieciešamību, L.Robežniece atbild: „Iemesls ir cilvēciska tikšanās, nevis problēmu risināšana. Vienmēr aicinām sasāpējušās lietas nokārtot tūlīt, nevis gaidīt gadu, kad speciālisti piebrauks klāt. To apliecina sapulce Skrundas kultūras namā, kurā ieradās pieci iedzīvotāji. Pilsētniekiem vieglāk atnākt līdz domei un izstāstīt savu vajadzību. Taču tāpat no pagastiem mums zvana vai problēmu uztic pārvaldei. Tomēr uz laukiem jābrauc, lai cik cilvēku atnāk. Jāredz, kā viņi dzīvo.” Informācija pārpublicēta no: www.kurzemnieks.lv Raksta autors: Daina Tāfelberga