Turpinās pieteikšanās bērnu ar invaliditāti individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei

Turpinās pieteikšanās bērnu ar invaliditāti individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei Arī 2017. gadā turpinās Kurzemes reģionā dzīvojošo bērnu ar invaliditāti individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde, lai noteiktu un rekomendētu bērnam un viņa ģimenei visatbilstošākos sociālos pakalpojumus, no kuriem daļu ģimenes varēs saņemt bez maksas projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Lai pieteiktu bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanai, vecākiem jāsazinās ar pašvaldības sociālo dienestu un jāiesniedz iesniegums.  Bērna vajadzību izvērtēšanu veic speciālistu komanda (sociālais darbinieks, psihologs, ergoterapeits un, nepieciešamības gadījumā, arī fizioterapeits) bērna dzīves vietas pašvaldībā un, balstoties uz tās rezultātiem, katram bērnam tiek sagatavots individuāls atbalsta plāns. Tas ietver konkrētas rekomendācijas pakalpojumiem bērniem un vecākiem, kurus projekta ietvaros noteiktā apjomā ģimene var saņemt bez maksas:
  • bērnam (līdz 17.g. ieskaitot)  – četri no atbalsta plānā rekomendētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes;
  • vecākiem – divi no šādiem atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes: psihologa, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība izglītojošās atbalsta grupās.
Lai saņemtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar pašvaldības sociālo dienestu: Skrundas novada p/a "Sociālais dienests" Kalēju iela 4, Skrunda, tel. 63331296   Informāciju sagatavoja: Inese Siliņa, projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv