Tuvojas jaunais mācību gads

Tuvojas jaunais mācību gads Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece kopā ar Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāju Guntu Stepanovu, deputātiem un pašvaldības darbiniekiem 12. un 18. augustā vērtēja novada izglītības iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam. Neskatoties uz to, ka atsevišķās skolās vēl notiek remontdarbi, Skrundas novada izglītības iestādes ir gatavas uzsākt jauno mācību gadu.  Ar katras iestādes vadību pārrunāja tās lietas, kas konkrētajā skolā vai bērnudārzā ir ieviestas, izdarītas vai uzsāktas, sagaidot jauno mācību gadu. Iepazinās ar ugunsdzēsības, drošības un sanitārās inspekcijas aktos ieteikto norādījumu izpildi. Apjomīgākie remontdarbi ir pabeigti vai tuvojas nobeigumam. Skrundas vidusskola turpina fasādes un jumta remontu sporta kompleksam, turpinās pārmaiņas skolas koridoros – mainīts grīdas segums, nomainītas durvis. Sporta zāle sagaidīs ar svaigi lakotu grīdu. Jaunmuižas pamatskolas zāle beidzot ieguvusi jaunu jumtu, veikts arī kosmētiskais remonts. O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolā remonts veikts metālapstrādes darbnīcās, ģērbtuvēs un kāpņu telpā. Nīkrāces pamatskolā remontēta aktu zāle un ģērbtuves, kosmētiski remontēta centrālā kāpņu telpa. Pirmsskolas izglītības iestādē “Liepziediņš” grupiņās veikti kosmētiskie remonti. Remontētas arī virtuves palīgtelpas. Papildus remontiem daudz tiek domāts par mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanu, tāpēc izglītības iestādēs papildināti ne tikai mācību grāmatu un materiālu krājumi, bet iegādāta arī datortehnika, datu projektori, Skrundas vidusskolā - arī vēl viena interaktīvā tāfele. Sākoties jaunajam mācību gadam, nodrošinājums ar pedagoģisko personālu ir pietiekošs. Ir nelielas izmaiņas pedagogu sastāvā: O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolā mainīsies latviešu valodas un literatūras skolotāja, Rudbāržu internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā Dace Mickus turpinās darbu kā skolas direktore, par matemātikas skolotāju pēc augstākās izglītības iegūšanas darbu uzsāks Linda Zeltiņa, Nīkrāces pamatskolā par direktores vietnieci izglītības jomā strādās Svetlana Rudzīte. Izmaiņas arī Mūzikas skolā – būs cits pedagogs akordeona spēles programmā. Kopējais novada audzēkņu skaits ir mazāks nekā iepriekš. Pēc provizoriskiem datiem 1. klasē šogad mācības uzsāks ap 40 audzēkņu, kas ir par 20 mazāk nekā iepriekšējā gadā, taču, analizējot dzimstības rādītājus, nākošajā gadā atkal būsim iepriekšējo gadu līmenī. Mācībām vidusskolas 10. klasē pieteikušies 13 audzēkņi. Iepriecina, ka audzēkņi un viņu vecāki saprot, ka vidusskola piedāvā konkurētspējīgu, kvalitatīvu izglītību un to arī izvēlas. Paldies visiem, kas vasarā labi padarījuši savu darbu! Teksts: Inga Flugrāte, Skrundas novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja Foto: Didzis Strazdiņš