Tuvojas Lielā Talka!

Tuvojas Lielā Talka! 28. aprīlī Skrundas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, iestādes un organizācijas iesaistīties Lielajā talkā. Pieteikt talkošanas vietas var Talkas mājas lapā talkas.lv sadaļā Kartes, norādot talkas rīkotāju, kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, e-pasts, telefons), talkas vietu (pagasts, adrese vai vietas nosaukums), talkošanas veidu (vākti atkritumi vai veikti labiekārtojumi). Iedzīvotāju, iestāžu vai organizāciju pieteiktās talkas vietas apstiprinās pašvaldības Lielās Talkas koordinatore Zane Eglīte. Atgādinām, ka talkas ietvaros vēlams būtu sakopt publiskas vietas. Iedzīvotājiem, kas vēlas savākt atkritumus publiskās vietās, ir iespējams saņemt talkas maisus Amatnieku ielā 1, norādot talkošanas vietu un informāciju, kur tiks atstāti pilnie maisi. Talkot gribētāji tiek aicināti 28. aprīlī plkst. 9.00 pulcēties: Skrundā pie kultūras nama, Nīkrācē, Raņķos un Rudbāržos pie pagastu pārvaldes. Nīkrāces pagasta Dzeldas ciemā iedzīvotāji uzkops ciemata centru un sadarbībā ar Jaunsardzi un Zemessardzi tiks uzstādīta gājēju laipa pār Kojas upi. Raņķu pagastā tiks sakopti daudzīvokļu māju apkārtne, Rudbāržu pagastā turpināsies Rudbāržu parka sakopšanas darbi, pie Kungu kapiem. Skrundā akcents tiks likts uz labiekārtošanas darbiem- piepildot ar zemi pirmo ziedu skulptūru Skrundā, tiks iesākti teritorijas labiekārtošanas darbi Ventas kalnā. Ņemot vērā paredzamos darbus, lūgums talkā  iesaistīties iedzīvotājus ar tehnikas vienībām zāģiem, motorzāģiem, trimmeriem. Talkojot noteikti lieto darba cimdus! Iesakām vilkt garās bikses un kreklu vai jaku ar garām piedurknēm. Kājās velc slēgtus apavus ar pietiekami cietu, biezu zoli, lai pēdās neieduras kāds nepamanīts stikls vai ass priekšmets. Galvā liec cepuri vai lakatu. Šāds apģērbs Tevi pasargās arī no ērču kodieniem! Arī Lielās talkas laikā iesakām savāktos atkritumus (stiklu, plastmasu) šķirot un tos noglabāt  tiem  paredzētajos konteineros. Plastmasas pudeles ir vēlams saplacināt, jo šogad maisu skaits ir ierobežots. Sīkā informācija zane.eglite@skrunda.lv  vai zvanot 63350454, 26665874. Informāciju sagatavoja: Zane Eglīte, Lielās Talkas koordinatore Skrundas novadā