Tuvojas Skrundas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra atklāšanas svētki

Tuvojas Skrundas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra atklāšanas svētki Tiekamies šī gada 28. decembrī plkst. 15.00, lai kopā piedzīvotu mirkli, kad Lielā ielā 1A Skrundā durvis vērs Skrundas novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs (Skrundas kultūras nama bijušajā kino zālē), kurš tapis projekta "Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide Skrundā" īstenošanas rezultātā. Nu arī Skrundā būs jauniešu interesēm un vajadzībām atbilstošas, aprīkotas, daudzfunkcionālas telpas, kurās lietderīgi pavadīt brīvo laiku, rast domubiedrus un gūt atbalstu savu iniciatīvu īstenošanai. Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, pilnveidojot jauniešu darbības kapacitāti reģionālajā un pašvaldības līmenī.
Projekta īstenošanas laiks – no 2015. gada decembra līdz 2016. gada decembrim.
Projektu finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Kopējās projekta izmaksas – 160 000,00 EUR, no tām pašvaldības līdzfinansējums – 57 329,84 EUR. Līdz ar Skrundas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveidi, tapis arī centra logo, kura autore ir Kristīne Vērdiņa. Jaunais logo simbolizē vietu, kurā jauniešiem būt piederīgiem, rodot "otro māju" sajūtu, kurā ikviens ir gaidīts, atbalstīts un saprasts. Atvērās plaukstas simbolizē gatavību veikt brīvprātīgo darbu, kas ir viens no Skrundas jauniešu centra darbības stūrakmeņiem.  Informāciju sagatavoja: Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste