Ūdenssaimniecībā izmantos TV inspekcijas pakalpojumus

2013. gada 5.augustā Lauku atbalsta dienests (LAD) Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir izvērtējusi un apstiprinājusi SIA ‘’KULDĪGAS ŪDENS’’ iesniegto Projektu ‘’SIA ‘’KULDĪGAS ŪDENS’’ pamatdarbības uzlabošana’’, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam ‘’Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā’’.
Projekta īstenošanas gadījumā SIA ‘’KULDĪGAS ŪDENS’’ iespējams saņemt publisko finansējumu LVL 1988.56 apmērā.
Projekta ietvaros paredzēts ieviest jaunu pakalpojumu ‘’Cauruļvadu operatīvā TV inspekcija’’.
Projekta kopējās izmaksas ir 2406.16 LVL .
Projekta mērķis uzlabot SIA ‘’KULDĪGAS ŪDENS’’ sniegto sadzīve kanalizācijas novadīšanas pakalpojumu kvalitāti, samazināt sadzīves kanalizācijas tīklu bojājumu lokalizācijai nepieciešamo laiku, precīzāk plānot darba metodes un resursus.
Projekta ieguvums – TV inspekcijas pakalpojuma izmantošana dos iespēju Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu pašvaldībām, uzņēmumiem un iedzīvotājiem labāk apsaimniekot savā īpašumā esošos cauruļvadus, konstatēt problēmas, lokalizēt bojājumus, plānot remontus un pārbaudīt jaunizbūvētos tīklus.
 
Sīkākai informācijai:
Andris Kļaviņš
Projekta ieviešanas vienības vadītājs
63350270