"Uzglezno prieku!"

14. septembrī plkst. 15.00 Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā norisināsies starppaaudžu sadraudzības pasākums “Uzglezno prieku!” Kopā zīmēsim, gleznosim, čalosim un radīsim prieku. Pasākumā sveiksim arī iestādes jubilārus. Aktivitāte, kas ir jauniešu iniciatīva, tiek īstenota Skrundas novada pašvaldības projekta „Mēs savam novadam!” (līgums Nr. 4-27/34) ietvaros, kas tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam 1.4.apakšsadaļas „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” valsts budžeta finansējuma ietvaros. Informāciju sagatavoja: Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste