Uzņēmēji aicināti apmeklēt informatīvu tikšanos

16. decembrī plkst. 15.00 Skrundas kultūras nama mazajā zālē Skrundas novada pašvaldība aicina novada esošos un topošos uzņēmējus uz informatīvu tikšanos.   DARBA KĀRTĪBA
15.00 – 15.30 Valsts darba inspekcijas pārstāvji KRVDI vadītājas-galvenās valsts inspektores Dzintras Pētersones vadībā informēs par aktualitātēm un atbildēs uz interesentu jautājumiem
15.30 – 16.00 Kurzemes Biznesa inkubatora Kuldīgas filiāles projektu vadītājas Madaras Zalkovskas prezentācija par KBI piedāvātajiem pakalpojumiem
16.00 – 16.15 Hipotēku bankas Liepājas filiāles vadītāja Ira Jākobsone informēs par bankas piedāvājumu uzņēmējiem
16.15 – 16.30 Bankas Citadele Saldus filiāles vadītāja Ilze Grundmane un uzņēmumu apkalpošanas menedžere Mārīte Daga informēs par bankas piedāvājumu uzņēmējiem
16.30 – 17.30 Skrundas novada pašvaldības pārstāvji – attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte, būvvaldes vadītājs Kaspars Dzenis  un lauksaimnieku konsultante - Lauku attīstības speciāliste Anita Miķelsone – informēs par aktualitātēm un atbildēs uz interesentu jautājumiem
Teksts: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists