Uzņēmējiem iespēja apgūt informācijas tehnoloģijas

Uzņēmējiem iespēja apgūt informācijas tehnoloģijas Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centrs sadarbībā ar  A/S “Datorzinību centrs”  projekta "Informācijas tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai" piedāvā bezmaksas mācības.
  • Dalībai mācībās var pieteikties mazie vai mikro komersanti, kuri ir reģistrēti LR Uzņēmumu reģistrā:  individuālie komersanti (IK) vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA).
  • MMU: mazais vai mikro komersants, kurā pēc uzņēmuma gada pārskata datiem ir mazāk nekā 50 darbinieki, gada apgrozījums nepārsniedz 10 milj. EUR un/vai gada bilance kopumā nepārsniedz 10 milj. EUR.
  • Nevar pieteikties uzņēmumi, kuriem ir VID administrēto nodokļu un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu parādu vai grūtībās nonācis komersants.
Informāciju var skatīt https://www.mmu.lv/Lapas/Apmacibas.aspx - 2. līmeņa apmācības, IKT rīku izmantošana MMU konkurētspējai un attīstībai. Ir pieejamas 10 programmas; nodarbības būs 2 darba dienas, 8 mācību stundas katru dienu.  Sākotnēji Kuldīgā tiks piedāvātas 3 programmas: Tabulas, aprēķini un grafiki Nr.3, Datu analīze, pārskatu sagatavošana Nr. 4 un Interneta iespējas Nr.7.  Ja būs interese, tiks noorganizēti arī pārējie kursi (izņemot Nr. 5 Datorizēto grāmatvedību programmā Jumis un Nr. 10 Projektu vadība, kuras iespējams apgūt Rīgā). Lai pieteiktos mācībām uzņēmumiem ir jāreģistrējas mājas lapā www.mmu.lv. Sīkāku informāciju var izlasīt, atverot saiti: https://www.mmu.lv/Documents/Lietotaja_instrukcija.pdf Reģistrējoties sistēmā, kā informācijas ieguves avotu norādīt “Kuldīgas koordinators”! No uzņēmuma var pieteikties neierobežots skaits darbinieku. Nodarbības plānots uzsākt februāra otrajā pusē/martā. Uzņēmēji aicināti pieteikties/reģistrēties līdz 01.03.2015. – tad uzņēmēja līdzdalības maksājumu sedz no IKT nozares puses un mācības ir bezmaksas! Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālr. 63322540 vai mob. tālr. 26542280.   Teksts: Una Matisone, Kuldīgas novada PIC Tālr. 6 3322540